Woordenschatontwikkeling en begrijpend luisteren in groep 1-2-3

training

Terug naar
overzicht

De basis ligt in de onderbouw; door expliciet aandacht te besteden aan begrijpend luisteren en woordenschat help je kinderen een goede ontwikkeling te doorlopen op het gebied van taal. Tijdens deze training krijg je inzichten en handvatten voor de praktijk en leer je de inhoud te vertalen naar een beredeneerde aanpak voor de eigen school.

Data & aanmelden

start 28-01-2025
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

Wil jij op een passende manier werken aan de taalvoorwaarden in groep 1/2, maar dit ook voortzetten in groep 3?

We willen kinderen in de onderbouw een goede basis meegeven in hun taalontwikkeling, maar dat vraagt aandacht en deskundigheid van de leraar. Deze training is gericht op de praktijk van groep 1/2/3. In twee bijeenkomsten gaan we dieper in op de aanpak en werkwijze bij zowel begrijpend luisteren als woordenschatontwikkeling. Dit zijn de voorwaarden om een vervolg te kunnen geven aan het uiteindelijke begrijpend-leesonderwijs. De basis hiervoor ligt in de onderbouw. 

Bijeenkomst 'begrijpend luisteren'
De voorbereiding op begrijpend lezen is begrijpend luisteren. In deze training doorlopen we de werkwijze van begrijpend luisteren. We besteden onder andere aandacht aan het verschil tussen voorlezen, interactief voorlezen en modelen. Je maakt kennis met werkvormen en activiteiten die je spelenderwijs bij jonge kinderen kunt aanbieden. Je ervaart hoe je kinderen kunt ondersteunen en hoe denkprocessen bij begrijpend luisteren werken.

Bijeenkomst 'woordenschat'
Uit onderzoek blijkt dat veel van de aangeboden woorden al bij een groot deel van de kinderen bekend zijn, maar liefst 40%. Niet alle woorden hoeven onderwezen te worden, maar welke woorden zijn juist wel van belang om expliciet onder de aandacht te brengen? Op welke manieren kun je woorden aanbieden en verankeren in thematisch werken? Het is belangrijk om in de kleutergroepen al een goede basis te leggen. Je maakt kennis met werkvormen en routines die je kunt inzetten om woordenschatontwikkeling te stimuleren. 

  • Leraren van groep 1/2/3 en andere onderwijsprofessionals die aan een goede basis willen werken en op zoek zijn naar een juiste opbouw van en vertaling naar de praktijk. 
  • Het biedt meerwaarde om deze training te volgen met twee personen uit dezelfde organisatie/school, zodat zaken weggezet kunnen worden voor de gehele aanpak in de onderbouw.
  • Je kunt een beredeneerd aanbod creëren op het gebied van begrijpend luisteren en woordenschat.
  • Je weet wat het verschil is tussen voorlezen, interactief voorlezen en modelen en wat het effect hiervan is op de ontwikkeling van het kind.
  • Je kunt woorden indelen in verschillende woordgroepen.
  • Je kunt denkstrategieën inzetten die kinderen ondersteunen bij het begrijpen van een verhaal of tekst.
  • Je kunt prentenboeken en verhalen op een waardevolle manier onderdeel laten zijn van je aanbod.
  • Je kunt woorden selecteren die expliciet moeten worden aangeboden.
"Bewustwording van het belang om te investeren in begrijpend luisteren."

“Mooie tips waarmee we in de klas, maar ook schoolbreed, aan de slag kunnen.”  

“Het is weer opfrissen van kennis, maar ook geleerd om een onderscheid te kunnen maken wat belangrijk is in de onderwijspraktijk.” 

Data & aanmelden

start 28-01-2025
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Adviseur(s)

Inclusief

Afbeelding van Boekie de boekenknabbelaar
Boekie de boekenknabbelaar