Verrijk je onderwijs: Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

training

Terug naar
overzicht

In twee bijeenkomsten krijg je handvatten om kleuters met een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong te signaleren en het aanbod voor deze doelgroep te verrijken. Je leert beter in te spelen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen en gaat ook begrijpen wat de snel denkende kleuter nodig heeft en hoe jij je onderwijsaanbod hierop kunt aanpassen. Tot slot ga je zelf aan de slag met het ontwerpen van goed verrijkingsaanbod en een rijke leeromgeving. Kortom, je leert op een passende manier je onderwijs verdiepen en verrijken. 

Data & aanmelden

start 10-10-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

Heb jij ‘snelle’ kleuters in de groep? Kleuters die snel denken, die uitgespeeld lijken of kleuters die cognitief heel ver zijn in hun ontwikkeling maar nog zo jong in hun emotionele ontwikkeling? Deze training biedt de mogelijkheid om deze ‘snelle’ kleuters te kunnen geven wat zij zo hard nodig hebben: uitdaging!

In deze training, speciaal gericht op het jonge kind, geven we je in twee bijeenkomsten inzicht in de manier van denken en leren van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. In de eerste bijeenkomst vergelijken we de verschillende modellen die er rondom hoogbegaafdheid zijn en gaan we na hoe de kijk op intelligentie de afgelopen jaren is veranderd. Vervolgens krijg je handvatten voor het signaleren van kleuters met kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong. Niet om te kunnen diagnosticeren, maar wel om aan te kunnen sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van elke kleuter. Aan de hand van de profielen van Betts en Neihart leer je breder kijken naar gedrag, emoties en de houding van de kleuter. Daarna geven we je praktische tips om aan te kunnen sluiten bij de behoeften van de kleuter en deze behoeften om te zetten naar concrete doelen. We bekijken op vijf verschillende ontwikkelingsgebieden hoe een snelle kleuter zich ontwikkelt en hoe jij daar het beste op aan kunt sluiten. En we ondervinden hoe snel kleuters zich kunnen aanpassen aan de groep. Het zo snel mogelijk signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong is van groot belang. We vergelijken daarom verschillende intakeformulieren en we onderzoeken verschillen en overeenkomsten waarmee je het intakeformulier en de intakeprocedure op je eigen school kunt verbeteren.

In de tweede bijeenkomst leer je hoe je een goed, effectief aanbod neerzet voor de snelle kleuter. Allereerst ontdek je waarom verrijking zo noodzakelijk is voor deze kinderen. Je krijgt zicht op wat belangrijk is bij goed, uitdagend aanbod en hoe je dit cyclisch inzet. Je leert met behulp van de taxonomie van Bloom je vragen en opdrachten naar een hoger denkniveau te tillen. Je wordt uitgedaagd om creatief en ‘out of the box’ te denken. Daarnaast ga je ook aan de slag met het verrijken van ontwikkelingsmateriaal en de basishoeken in de klas. Na een circuit vol uitdagende werkvormen ga je met nieuwe kennis, prikkelende inzichten en praktische tips en tools terug naar je eigen praktijk. 

Zet deze eerste stap naar verrijkend onderwijs voor jouw 'snelle' kleuters!

 • Leraren die hun kennis over (hoog)begaafdheid graag willen vergroten.
 • Leraren die kenmerken van (hoog)begaafdheid willen herkennen bij het jonge kind.
 • Leraren die een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong vroegtijdig willen signaleren.
 • Leraren die beter willen aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de zich snel ontwikkelende kleuter.
 • Leraren die kleuters op een effectieve, interessante en goede manier willen uitdagen.
 • Leraren die bestaande (ontwikkelings)materialen in hun klas willen leren verrijken.
 • Leraren die meer tools in handen willen hebben om goed te kunnen differentiëren in hun kleutergroep.
 • Leraren die het aanbod in hun basishoeken willen verrijken.
 • Leraren die inspiratie nodig hebben voor hun plusleerlingen.
 • Leraren die leerlingen naar een plusklas laten gaan, maar ook graag zelf in de klas hun aanbod aanpassen.
 • Intern begeleiders die leraren willen ondersteunen in een goed verrijkingsaanbod voor deze doelgroep.
 • Je kent drie modellen rondom (hoog)begaafdheid.
 • Je herkent mogelijke kenmerken van (hoog)begaafdheid bij jouw kleuters.
 • Je kunt binnen vijf ontwikkelingsgebieden een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong signaleren.
 • Je kunt verschillende intakeformulieren vergelijken met je huidige intake om een ontwikkelingsvoorsprong zo vroeg mogelijk te signaleren.
 • Je begrijpt het belang van verrijking.
 • Je hebt verschillend verrijkingsaanbod ervaren.
 • Je kent de taxonomie van Bloom en begrijpt de verschillende denkniveaus.
 • Je kunt een activiteit ontwerpen op een hoger denkniveau.
 • Je kunt ontwikkelingsmaterialen verrijken.
 • Je kunt verdiepende vragen stellen.
 • Je weet hoe je je hoekenaanbod kunt verrijken.

Data & aanmelden

start 10-10-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inclusief

Afbeelding van Veertig vragen voor verrijking Jonge Kind
Veertig vragen voor verrijking Jonge Kind