Opleiding Van onderwijsassistent naar leraarondersteuner

opleiding

Terug naar
overzicht

Ben jij een bevlogen onderwijsassistent maar heb je het gevoel dat je meer uit je vak zou kunnen halen? Dan is dit de opleiding voor jou! In deze opleiding breid je je kennis uit op het gebied van zowel didactische als pedagogische vaardigheden. Daarnaast verdiep je je in de rol van de ondersteuner in de school en de samenwerking met de leerkrachten. Ook is er ruimte voor je eigen ontwikkelvragen.

Data & aanmelden

start 10-10-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

Ben jij een bevlogen onderwijsassistent maar heb je het gevoel dat je meer uit je vak zou kunnen halen? Dan is dit de opleiding voor jou! Door het groeiende lerarentekort zal er steeds vaker een beroep op je worden gedaan. Zelfstandig een groep draaien kan zomaar tot je werkzaamheden gaan behoren. In deze opleiding breid je je kennis uit op het gebied van zowel didactische als pedagogische vaardigheden. Daarnaast verdiepen we ons in de rol van de ondersteuner in de school en de samenwerking met de leerkrachten. Ook is er ruimte voor je eigen ontwikkelvragen.

De opleiding bestaat uit negen bijeenkomsten. In elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. Tussen de bijeenkomsten wordt samenhang aangebracht door het werken aan persoonlijke ontwikkeldoelen en praktijkgerichte opdrachten.

Deze opleiding is CPION gecertificeerd.

Wij zijn trots op de erkenning door CPION: álle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen zijn gecertificeerd en erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). CPION is een onafhankelijke organisatie die o.a. post-initiële opleidingen toetst, certificeert en registreert. Dat betekent dat alle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen positief getoetst zijn en voldoen aan de eisen van permanente kwaliteitsbewaking en actualiteit.
  • Onderwijsassistenten die zich graag verder willen ontwikkelen en professionaliseren richting leraarondersteuner.
  • Je krijgt inzicht in je eigen talenten en ontwikkelpunten.
  • Je bent je bewust van je rol in de onderwijspraktijk en je weet wat de verschillende rollen van jouw professioneel handelen vragen.
  • Je kunt in je eigen praktijk doelgericht aan de slag met de opgedane kennis.
  • Je weet wat werkt bij gedragsbeïnvloeding en je bent in staat om in de praktijk effectief te handelen bij grenstoetsend gedrag.
  • Je kunt reflecteren op je eigen professioneel handelen.
  • Je krijgt parate kennis over hoe een goede instructie/les eruitziet, wat jouw invloed hierop is en wat werkt bij verschillende vakken.
  • Je krijgt je kennis en vaardigheden vergroot en je bent in staat om de verschillende rollen in de organisatie (samen of alleen) adequaat aan te nemen.
De opleiding krijgt vorm door negen bijeenkomsten in Helmond. Deze bijeenkomsten zijn actief en interactief; je gaat ook praktisch aan de slag. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een praktijkopdracht. Deze praktijkopdrachten leg je, samen met je persoonlijke (professionele) ontwikkeling, vast in een portfolio.

Programma:

Bijeenkomst 1: persoonlijke ontwikkeling en reflectie
Bij het thema 'persoonlijke ontwikkeling en reflectie' gaan we in op de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, de identiteit, het eigen talent en potentieel, het vergroten van de kwaliteiten en het realiseren van ambities. Er is aandacht voor kennismaking, overzicht van het programma en de opdrachten en uitleg van de eindopdracht.

Bijeenkomst 2: didactiek en vakinhoudelijke vaardigheden
Bij het thema 'didactiek en vakinhoudelijke vaardigheden' verdiepen we ons in de didactiek van een goede les. Daarnaast zal er vakinhoudelijk aandacht worden besteed aan de hoofdvakken (rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen). Je leert hoe een goede les (instructie) eruitziet en wat dit vraagt van je professionele handelen.

Bijeenkomst 3: pedagogisch handelen en omgaan met grenstoetsend gedrag
Deze bijeenkomst staat volledig in het teken van professioneel pedagogisch handelen, zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Je leert welke invloed jij hebt op groepsdynamische processen en hoe je om kunt gaan met grenstoetsend (en grensoverschrijdend) gedrag.

Bijeenkomst 4: persoonlijke ontwikkeling en reflectie 2
Tijdens deze bijeenkomst staan we opnieuw stil bij je persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de reeds verworven kennis. We gaan in op de ontwikkeling van het zelfbewustzijn, de identiteit, het eigen talent en potentieel, het vergroten van de kwaliteiten en het realiseren van ambities, kijkend naar de mogelijkheden en situaties op je eigen werkplek.

Bijeenkomst 5: organisatie, communicatie en klassenmanagement
Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende vragen aan bod. Hoe organiseer je de groep, wat is zelfstandig werken, hoe bereid je je goed voor en hoe houd je overzicht in een groep of groepje? Hoe belangrijk ben jij daarin als model? Hoe communiceer je, met leerlingen, met collega’s en misschien ook soms met ouders vanuit je rol als leraarondersteuner?

Bijeenkomst 6: samen sterk voor de groep
Tijdens deze bijeenkomst gaan we verder met het thema 'didactiek'. We verdiepen onze kennis verder op het gebied van de didactiek van een goede les. Daarnaast wordt er vakinhoudelijk nogmaals aandacht besteed aan de hoofdvakken (rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen). Ook ontdek je wat effectief werkt bij differentiatie en hoe je een les goed voorbereidt.

Bijeenkomst 7: verbinden en afsluiten
Leren van en met elkaar, je plek en taken in een organisatie goed kennen, het verschil tussen zelf een groep draaien of samen met een leerkracht: dit zijn thema’s die we verkennen in deze bijeenkomst. Wat vragen de verschillende rollen van de ondersteuner van de persoon die de taak uitvoert en welke competenties heb je hiervoor nodig?

Bijeenkomst 8: wordt samen vastgesteld op basis van de ontwikkelvragen van de groep.
De deelnemers geven input op basis van de leervragen die voor hen nog niet voldoende beantwoord zijn. Daarnaast wordt het thema gevuld op basis van wat de docenten hebben opgehaald uit de eerste zeven bijeenkomsten.

Bijeenkomst 9: verbinden en afsluiten
De deelnemers presenteren hun eindopdracht in de groep. We brengen in beeld welke ontwikkeling ze hebben doorgemaakt en wat de scholingswensen voor de toekomst zijn. Tijdens deze bijeenkomst vindt de certificering plaats van alle deelnemers die voldaan hebben aan de aanwezigheidsplicht, het portfolio en de eindpresentatie. 

Een focusthema dat in elke module doorklinkt, is het thema ‘professionele relatie leraar-leraarondersteuner’. Bij dit thema zoomen we in op de professionele autonomie van de beroepsbeoefenaar van de leraar en van de leraarondersteuner. Wat of wie bepaalt het handelen? Hoe verloopt de samenwerking en op welke manier kunnen leraar en leraarondersteuner elkaar zo goed mogelijk aanvullen? Dit thema wordt op het certificaat opgenomen als extra onderdeel.
  • In bezit van een mbo-diploma onderwijsassistent (of een vergelijkbare opleiding).

Data & aanmelden

start 10-10-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inclusief

Afbeelding van Mijn notitieboek
Mijn notitieboek