Valideren van informeel leren

Intakegesprek + traject op maat

Terug naar
overzicht

Een schoolleider die eerder verworven competenties en de competenties die hij via het informeel leren in de afgelopen periode heeft ontwikkeld wil valideren, kan een aanvraag voor professionele beoordeling doen bij Onderwijs Maak Je Samen. Middels een intakegesprek wordt bepaald wat het traject inhoud en voor welke professionaliseringsthema’s.

Data & aanmelden

start Nog niet bekend
Locatie volgt nog, Nog niet bekend
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

Een schoolleider die eerder verworven competenties en de competenties die hij via het informeel leren in de afgelopen periode heeft ontwikkeld, wil valideren, kan een aanvraag voor professionele beoordeling doen bij Onderwijs Maak Je Samen.

Veel aanbod in onze academie volgt de lijn van formeel leren. Deelnemers volgen een gecertificeerd professionaliseringsaanbod van OMJS.
Deelnemers leren echter ook via de weg van informeel leren. Bijvoorbeeld de veranderingen in de eigen organisatie, boek lezen, congres bezoeken, intervisie binnen de stichting, andere school bezoeken, mentor zijn voor (startende) schoolleider, een studiereis, leernetwerk, reflecteren met collega’s etc. Deze ontwikkelingen kunnen worden beoordeeld in de toekomst door OMJS. Met onze beoordeling kunnen de deelnemers dan een herregistratiewaarde verkrijgen waarmee zij hun herregistratie voldoen.

Om het informeel leren om te kunnen gaan zetten in herregistratiewaarde voor het SRPO is een trajectvoorstel uitgewerkt waarbij de schoolleider de ontwikkeling van zijn competenties zichtbaar maakt voor een moment waarbij twee of meer assessoren het informeel leren professioneel beoordelen (valideren).

 • Afhankelijk van intakegesprek. 
 • Een traject 'Informeel leren valideren' kost € 2.195,-
 • Dit traject bestaat uit een intakegesprek met een assessor en een validerend gesprek met twee assessoren. Het gesprek zal 2,5 – 3 uur duren.
 1. Met een assessor wordt een intake gehouden, waar gekeken wordt naar de procedure, hoe het portfolio samengesteld gaat worden, welke thema’s daarin opgenomen gaan worden, wat ‘bewijslast’ is en wordt een voorzichtige inschatting gedaan m.b.t. het aantal te behalen registerpunten per professionaliseringsthema’s.
 2. Met een begeleider wordt een voortgangsgesprek gehouden over de opbouw van het portfolio. In het portfolio wordt het handelen en de ontwikkeling onderbouwd met onder andere 360 graden feedbackscan.
 3. Na de periode wordt het portfolio ingediend bij een assessor ‘Validering van informeel leren’ bij OMJS. Deze assessor stelt vast of het portfolio voldoende aanleiding geeft tot het houden van een assessmentgesprek. Is dat zo dan volgt hiervoor de uitnodiging.
 4. Het assessmentgesprek bestaat uit een criterium gericht interview volgens een STARR-methodiek over het portfolio en de resultaten uit de 360 graden scan. Dit gesprek vindt plaats met twee assessoren.
 5. Na een positieve beoordeling bepalen twee of meer assessoren de toekenning van registerpunten per aangeleverd professionaliseringsthema en kan de schoolleider deze opvoeren voor zijn herregistratie.
 • Schoolleiders die hun informeel leren of eerder verworven competenties willen laten valideren voor herregistratiewaarde voor SRPO registratie.
 • Je krijgt eerder verworven competenties omgezet naar gevalideerd SRPO registratie.

 1. Met een assessor wordt een intake gehouden, waar gekeken wordt naar de procedure, hoe het portfolio samengesteld gaat worden, welke thema’s daarin opgenomen gaan worden, wat ‘bewijslast’ is en wordt een voorzichtige inschatting gedaan m.b.t. het aantal te behalen registerpunten per professionaliseringsthema’s.
 2. Met een begeleider wordt een voortgangsgesprek gehouden over de opbouw van het portfolio. In het portfolio wordt het handelen en de ontwikkeling onderbouwd met onder andere 360 graden feedbackscan.
 3. Na de periode wordt het portfolio ingediend bij een assessor ‘Validering van informeel leren’ bij OMJS. Deze assessor stelt vast of het portfolio voldoende aanleiding geeft tot het houden van een assessmentgesprek. Is dat zo dan volgt hiervoor de uitnodiging.
 4. Het assessmentgesprek bestaat uit een criterium gericht interview volgens een STARR-methodiek over het portfolio en de resultaten uit de 360 graden scan. Dit gesprek vindt plaats met twee assessoren.
 5. Na een positieve beoordeling bepalen twee of meer assessoren de toekenning van registerpunten per aangeleverd professionaliseringsthema en kan de schoolleider deze opvoeren voor zijn herregistratie.
/

Data & aanmelden

start Nog niet bekend
Locatie volgt nog, Nog niet bekend
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inclusief

Afbeelding van Leiding geven aan mezelf
Leiding geven aan mezelf