Studiereis Finland; levensecht onderwijs gebaseerd op vertrouwen

studiereis

Terug naar
overzicht

De studiereis naar Finland staat geheel in het teken van recente onderwijsvernieuwingen in het Finse primair en voortgezet onderwijs. 2024 is een uitgelezen moment om in een professionele dialoog te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem zich tot nu toe heeft ontwikkeld en hoe het zich gaat ontwikkelen. Accenten liggen op een thematisch curriculumontwerp (inclusief vakoverstijgende vaardigheden), ruimte voor leerling en leraar (persoonlijk leren) en de inzet van ICT en technologie.

Data & aanmelden

start 10-11-2024
Helsinki, Finland
start 10-11-2025
Helsinki, Finland
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

2024 is een uitgelezen moment om te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem –primair en voortgezet onderwijs – zich ontwikkelt richting de toekomst. In deze studiereis onderzoek je de inhoud en betekenis van actuele Finse onderwijsthema’s: een nieuw curriculumontwerp (thematisering en integratie van ‘brede’ vaardigheden), levensecht (gepersonaliseerd) leren vanuit een holistisch perspectief, inclusief de inzet van ICT & technologie als accelerator. 

Het onderwijssysteem van Finland staat al langere tijd bekend om de excellente resultaten, getuige de scores in de PISA-onderzoeken van 2009, 2012, 2015 en 2018. Vanaf eind 2016 zet Finland opnieuw koers richting herontwerp van het Finse onderwijssysteem. Dat herontwerp heeft als kernthema’s: excellente leerresultaten, een curriculum met een maximale integratie van vakken, inhouden en ‘brede’ vakoverstijgende vaardigheden, phenomenon based learning en (gepersonaliseerd) leren vanuit een holistisch perspectief, inclusief de doordachte inzet van ICT en technologie. Deze innovaties getuigen van een hoge mate van maatschappelijke sensitiviteit en inzicht in de effecten hiervan op leren, lesgeven en onderwijs.  

Finland realiseert een onderwijscontext waarin het curriculum veel professionele ruimte biedt aan de leraar. Een curriculum waarin in mindere mate sprake is van afzonderlijke vakken en leergebieden. Gekoppeld aan de Finse wijze van assessment van leerlingen (minimaal) belooft deze onderwijsvernieuwing veel ruimte voor de leerling en de leraar (gepersonaliseerd leren).  

Al met al is 2024 een uitstekend moment om te onderzoeken hoe het Finse onderwijssysteem zich tot nu toe heeft ontwikkeld en om te verkennen hoe de beoogde vernieuwing gestalte krijgt. De focus ligt op het curriculumontwerp (inclusief brede vaardigheden), persoonlijk leren en betekenisvol leren. Finland beschouwt daarbij ICT en technologie als accelerator voor onderwijsvernieuwing.

In deze studiereis onderzoek je de succesfactoren van het Finse onderwijs – nu en naar de toekomst.

 • Wat zijn de inhoud en impact van het nieuwe Finse curriculumontwerp? Thematiseren en gebalanceerde integratie van kennis (cognitie) en vaardigheden (persoonsontwikkeling en socialisatie).
 • Wat betekent ruimte voor de leerling en de leraar (gepersonaliseerd leren) voor het Finse onderwijs? Wat betekent dat voor de leerlingen, voor leraren, voor lerarenopleidingen en voor het management?
 • Hoe worden ICT en technologie als accelerators van deze innovatie ingezet en benut?
 • Hoe krijgt levensecht leren vorm, inclusief de hechte verbinding met de veranderende maatschappij?
 • Hoe ontwikkel je als school of als onderwijsorganisatie een hoge mate van omgevingssensitiviteit en aansluiting bij de veranderende maatschappij?
 • Hoe werken leraren professioneel samen binnen de Finse scholen? Is de samenwerking gebaseerd op vertrouwen? Leidt deze tot eigenaarschap?

Deze studiereis Finland is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. 60 punten gekoppeld aan thema's: Visiegestuurd onderwijs en Onderwijsrichting en schoolorganisatie.

 • Leraren
 • Schoolleiders
 • Teamleiders
 • Bestuurders
 • Onderwijsontwikkelaars
 • Projectleiders
 • Een voorbereidingsbijeenkomst op een centrale plek in Nederland.
 • Expertsessies (afhankelijk van de beschikbaarheid) met bijvoorbeeld Kirsti Lonka en Niina Halonen (universiteit van Helsinki, Eduldeas), Terhi Nissinen (gemeente Kerava), Finse lerarenopleidingen (universiteit van Helsinki), het Fins Ministerie van Onderwijs en centra voor onderwijsinnovatie.
 • Bezoeken aan Finse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, maar ook beroepsonderwijs in Helsinki en wijde omgeving (Kerava, Espoo en Vantaa). De COVID19-situatie op dat moment is van invloed op de inhoud en het programma van schoolbezoeken. 
 • Verbindingen met onderzoek en onderwijsinspiratoren: Coherence (Fullan) als ontwerp en procesmodel voor onderwijsinnovatie, Stratosphere (Fullan) en Phenomenal Learning (Lonka) vormen waardevolle bronnen voor het ontwerp van leren en onderwijs.
 • Je verwerft inzicht in Finse onderwijssuccessen en recente Finse onderwijsinnovaties: curriculumontwerp (inclusief thematisering en vaardigheden), ruimte voor de leerling en de leraar (gepersonaliseerd leren), phenomenon based learning en de inzet van ICT en technologie.
 • Je ontwikkelt en deelt inzichten over leiderschap en de bestuurlijke aspecten die voorwaardelijk zijn voor vernieuwing van een onderwijssysteem.
 • Je verdiept op basis van vele professionele dialogen je eigen professionele inzichten.
 • Je maakt kennis met de praktijk van het Finse onderwijssysteem en onderzocht in hoeverre Finse innovaties overdraagbaar zijn op de Nederlandse onderwijssituatie.
 • Na afronding kun je je laten herregistreren bij het schoolleidersregister (SRPO) en krijg je voor deze activiteit 60 punten toegekend.
Inclusief alle activiteiten binnen het inhoudelijke programma en de meeste (school)lunches. Daarnaast zijn ook vlucht (KLM vanuit Amsterdam en inclusief ruimbagage), goed hotel (eenpersoonskamer) lokaal transport en onderwijskundige reisbegeleiding (2 adviseurs) inbegrepen.

Kosten per persoon: € 2.895,-

Data & aanmelden

start 10-11-2024
Helsinki, Finland
start 10-11-2025
Helsinki, Finland
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol