Specialist Begrijpend lezen en woordenschat

training

Terug naar
overzicht

Wil jij ook gemotiveerde en betrokken kinderen in je lessen ‘begrijpend lezen’ en ‘woordenschat’? Wil jij ook betere resultaten? Verbeter dan je begrijpend-leesonderwijs door aandacht te hebben voor een activerend basisaanbod, inzicht te hebben in het belang van kennis en woordenschat bij begrip, zicht te hebben op de doorgaande leerlijn en door de didactiek van het hardopdenkend lezen te gebruiken. En verbeter je expliciete woordenschatonderwijs door o.a. een doordachte woordkeuze met bijpassende didactiek en inspirerende leeromgeving met veel aandacht voor echt woordgebruik.  

Data & aanmelden

start 25-09-2024
OMJS, Helmond
start 11-12-2024
NDC Den Hommel, Utrecht
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

Zijn jouw leerlingen gedemotiveerd tijdens je begrijpend-leesles en wil je dit veranderen? Zou jij ook vakken als begrijpend lezen, wereldoriëntatie en woordenschat meer willen integreren? Hoe leer je leerlingen een tekst te beleven, waardoor ze deze beter begrijpen? Welke lees- en denkstrategieën en welke vaardigheden zijn het meest efficiënt voor de leerling bij het komen tot begrip van een tekst? Hoe zorg je ervoor dat je investering in begrijpend lezen en woordenschat in de groep daadwerkelijk merkbaar wordt in het denkgedrag van leerlingen, ook bij andere vakken, en in toetsresultaten?


Verbeter je begrijpend-leesonderwijs door echt aandacht te besteden aan de uitbreiding van (woordenschat)kennis van leerlingen en door hen in je lessen actief met de tekst bezig te laten zijn middels een activerend basisaanbod. Help leerlingen middels de didactiek van hardopdenkend lezen. Verbeter daarnaast je expliciete woordenschatonderwijs door je bewust te worden van een effectieve woordkeuze, de drie woordgroepen en een bijpassende didactiek. Word je ook bewust van het belang van impliciete woordenschatuitbreiding tijdens het (stil)lezen.


"Ik ben mij er nu veel bewuster van dat woordenschat doorwerkt in alle vakken op school."


In deze training leer je wat de uitgangspunten zijn van goed begrijpend-leesonderwijs. Je maakt kennis met de leerdoelen voor begrijpend lezen en leert hoe je het basisaanbod van begrijpend lezen zo kunt inrichten dat het gevarieerd en betekenisvol is voor leerlingen. Je gaat zelf aan de slag met verschillende werkvormen bij verschillende tekstsoorten.


We besteden aandacht aan de voorbeeldrol van de leraar (‘modelling’) en het volgen van de ontwikkeling bij leerlingen. Niet alleen productgericht (‘heb je alle vragen goed’), maar vooral procesgericht (‘hoe denk jij’). We geven aan hoe je zowel zwakkere als betere lezers en denkers voldoende kunt bieden. Ook besteden we aandacht aan het belang van begrijpend luisteren in groep 1 t/m 4 en de overgang van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen.


Bij het onderdeel over woordenschat bespreken we welke aspecten binnen het woordenschatonderwijs fundamenteel zijn en dus aandacht moeten krijgen. We behandelen het verschil tussen impliciete en expliciete aandacht voor woorden en geven veel voorbeelden van hoe je hier in je dagelijks lesgeven invulling aan kunt geven. We benoemen de criteria voor een effectieve woordkeuze voor jouw groep: welke woordgroepen zijn er en wat is de meest efficiënte woorddidactiek bij deze woordgroepen? We zetten in op het leren toepassen van lesactiviteiten en de integratie van woordenschataanpak in methoden, dagelijkse activiteiten en een afgestemde talige leeromgeving (bijvoorbeeld de woordmuur). Het doel bij dit alles is het actief woordgebruik door leerlingen verbeteren.

Is extra ondersteuning in jouw specifieke schoolsituatie gewenst? Dat kan, bekijk dan snel het blok: Extra mogelijkheden.

Inclusief: Wanneer je deze training volgt, heb je de keuze tussen twee producten; Kletsdobbelstenen of Denkbeelden.

Is extra ondersteuning in jouw specifieke schoolsituatie gewenst? Dat kan! De trainer staat tot je beschikking: 

 • Meedenken in een stuurgroep-/ MToverleg? 
 • Een feedbackgesprek n.a.v. een opgenomen les? 
 • Meedenken over het delen van alle opgedane kennis met je team? 
 • Meedenken over plan van aanpak qua invoeringen/verbeterplan? 
 • ..... 

Noteer dan in het opmerkingenveld dat je gebruik wilt maken van het ‘extra spreekuur’. 

Hiervoor wordt dan na de scholingsdata een apart online moment met je gepland door de trainer (max 1 ½ uur). De extra factuur (315 euro) zal pas daarna apart in rekening worden gebracht. 

Wanneer je deze training volgt, heb je de keuze tussen twee producten; Kletsdobbelstenen of Dobbelwoorden.

 • Onderwijsprofessionals die kritisch willen omgaan met hun methode en deze beredeneerd los willen laten.
 • Onderwijsprofessionals die hun taalonderwijs een boost willen geven (in hun klas en binnen hun school).
 • Onderwijsprofessionals die erkennen dat goed taalonderwijs nodig is om leerlingen een goede basis te geven voor hun functioneren in de maatschappij.
Opbrengsten begrijpend lezen: 

 • Je weet wat ertoe doet bij goed begrijpend leesonderwijs. 
 • Je kan kritisch omgaan met je methode en deze in lijn brengen met wat er echt toe doet. 
 • Je kent de doorgaande lijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen en weet wat belangrijk is in de overgangsfase naar begrijpend lezen. 
 • Je kan een activerend basisaanbod neerzetten. 
 • Je kent de uitgangspunten van het hardopdenkend lezen en weet hoe je dit bij teksten en in een variatie aan werkvormen kunt inzetten. 
 • Je kunt het model-leren toepassen. 
 • Je kunt leerlingen gericht denkvaardigheden aanleren die breed toepasbaar zijn in andere vakken. 
 • Je weet hoe je een kwalitatieve analyse kunt maken bij begrijpend lezen en hoe je dit kunt vertalen naar een gedifferentieerd aanbod in je groep. 
 • Je brengt de actiepunten voor jouw school in beeld.

Opbrengsten Woordenschat: 

 • Je kent de uitgangspunten van effectief woordenschatonderwijs. 
 • Je weet het verschil tussen impliciete en expliciete aandacht voor woorden en weet hoe je dit in je dagelijks onderwijs vorm kunt geven. 
 • Je kunt woorden selecteren op woordgroep en weet de juiste didactiek en werkvormen in te zetten bij de woorden. 
 • Je weet hoe je het woordgebruik bij leerlingen kunt stimuleren en volgen. 
 • Je brengt de actiepunten voor jouw school in beeld. 
 • "Ik zie nu in dat je eigenlijk de hele dag door bezig bent met begrijpend lezen, wat een eyeopener."
 • "Wat fijn dat ik nu een deel van de verwerkingsopdrachten van de methode beredeneerd en met een gerust hart weg kan laten."
 • "Ik ben mij er nu veel bewuster van dat woordenschat doorwerkt in alle vakken op school."
 • "De woordmuur is in alle klassen zichtbaar. Kinderen herinneren mij er zelfs aan om deze te gebruiken."

Data & aanmelden

start 25-09-2024
OMJS, Helmond
start 11-12-2024
NDC Den Hommel, Utrecht
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inclusief

Afbeelding van Kletsdobbelstenen
Kletsdobbelstenen
Afbeelding van Dobbelwoorden
Dobbelwoorden