Opleiding Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam (1 jaar) zijinstroom

opleiding

Terug naar
overzicht

De opleiding tot Vakbekwaam schoolleider, ook voor zijinstromers. Vanuit de drie successtrategieën voor een toekomstbewuste schoolleider –veranderdeskundige, lerend leider en systeemspeler– werken we aan de vijf beroepspraktijken uit het schoolleidersregister. Daarnaast zijn er twee ontwikkelingslijnen: Persoonlijk Leiderschap en Praktijkonderzoek doen. Voor zijinstromers zijn er vijf extra studiedagen om de onderwijssector te leren kennen. Hierin komen bijvoorbeeld de geschiedenis, ontwikkeling en cultuur van het onderwijs aan bod.

Data & aanmelden

start 01-10-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

De opleiding bestaat uit:
 • 11 opleidingsdagen
 • 5 extra onderwijs- lesdagen
 • Vierdaagse studiereis naar Wales

OMJS is zich bewust van de grote schoolleiderstekorten die er de komende jaren zullen zijn en wil met de speciale zijinstroom schoolleidersopleiding een kwalitatief hoogstaand antwoord bieden. Allereerst aan de onderwijssector die op zoek is naar toekomstbewuste vakbekwame schoolleiders met een andere achtergrond dan onderwijs, zodat er maximaal gebruik gemaakt kan worden van diversiteit in onze snel veranderende wereld. Daarnaast wil OMJS de mogelijkheid bieden aan een toenemende groep HBO+/WO-opgeleide leiders uit andere sectoren die schoolleider worden en zijn als een betekenisvolle en maatschappelijk belangrijke levenstaak zien.

Er kan deelgenomen worden aan de opleiding zijinstroom als:
 1. Er in de loopbaan ruime ervaring met leiding gegeven is opgedaan en de deelnemer een afgeronde HBO of WO opleiding heeft. 
 2. Als uit de Talenten Analyse (TMA) een meer dan 50% match is op het OMJS-profiel van een toekomstbewuste schoolleider.
 3. De deelnemer beschikt over een (leer)werkplek in het onderwijs waar je de functie van schoolleider kunt oefenen. Indien dit niet het geval is, dienen we eventueel samen naar een geschikte leer- /werkplek op zoek te gaan.

Naast het reguliere eenjarige vakbekwaam schoolleider programma zijn er aparte onderwijs- lesdagen en begeleiding ingeroosterd. Bekijk daarvoor het kopje 'opbouw'.

Onze visie op een toekomstbewuste schoolleider
Er zijn drie successtrategieën voor een toekomstbewuste schoolleider:
 1. de schoolleider als veranderdeskundige
 2. de schoolleider als lerend leider
 3. de schoolleider als systeemspeler

Vanuit deze strategieën werken we aan de vijf beroepspraktijken van de schoolleider die in december 2020 zijn opgenomen in het schoolleidersregister. Daarnaast lopen er door de opleiding heen twee ontwikkelingslijnen: Persoonlijk Leiderschap en Praktijkonderzoek doen.

Voor deelnemers met leidinggevende ervaring, maar met een andere achtergrond dan het onderwijs zijn er bovendien vijf onderwijslesdagen. Hierin komen aan bod: kennis over onderwijs, onderwijsgeschiedenis, een verkenning van de sector, onderwijsontwikkeling en onderwijsculturele aspecten. Je leert hoe je leiding kunt geven aan de kunst van het lesgeven, aan onderwijskwaliteit en hoe je succesvol om kunt gaan met je label ‘van buiten’. 

 • (Aanstaande) schoolleiders met een (leer)werkplek waarin zij werken vanuit de schoolleidersberoepspraktijk.
 • Zijinstromers met eerder verworven competenties op het gebied van leidinggeven aan medewerkers en met een afgeronde hbo- of universitaire opleiding.
 • Je hebt een sterk ontwikkelde, visiegerichte attitude.
 • Je staat stevig in relatie tot je omgeving.
 • Je bent je bewust van je maatschappelijke impact.
 • Je toont ondernemerschap.
 • Je kunt de organisatie vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid.
 • Je kunt strategieën hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken.
 • Je kunt de werkelijkheid vanuit verschillende denkmodellen benaderen en daarnaar handelen.
Tijdens de opleiding verzorgen diverse gastdocenten bijeenkomsten. Zij delen vanuit hun eigen expertise kennis en praktijkervaringen.
Margje Bielars, Monica Scholtes en Roel Paridaans zijn de docenten van de opleiding tot Vakbekwaam schoolleider.
Inhoud onderwijslesdagen
Je doet kennis op over onderwijs, de onderwijsgeschiedenis, een verkenning van de sector inclusief de eigenaardigheden van de branche. Je leert hoe onderwijsontwikkeling tot stand komt, hoe je een leider bent en geen manager. Je leert wat onderwijspersoneel drijft en bezighoudt. Je verkent hoe de ontwikkeling van een kind verloopt en hoe curriculum en het inrichten van de schoolorganisatie tot stand komt. Je gaat leren hoe je leiding kunt geven aan de kunst van het lesgeven, hoe je stuurt op onderwijskwaliteit en hoe je succesvol om kunt gaan met je label ‘van buiten’ en zowel intern als extern kunt samenwerken aan de maatschappelijke opdracht van onderwijs.
 
Terwijl je deze eerste 5 dagen volgt ben je ook al minimaal één, liever meer dagen per week werkzaam (in de vorm van een stage) op een school. Je doet daar ervaring op. Samen met de 5 lesdagen beslis jij of je echt gaat voor deze carrièreswitch. Daarna stroom je als zijinstromer in bij een reguliere groep tot de eenjarig opleiding tot Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam, zodat er van en met elkaar geleerd kan worden. Ook tijdens dit eenjarige opleidingstraject blijf jij verbonden aan de leer-/werkplek en heb je een ervaren vakbekwame schoolleider als praktijkbegeleider en kun jij oefenen met de theorie in jouw praktijk en deze laten voorzien van feedback.

De opleiding bestaat uit drie hoofdconcepten en twee ontwikkelingslijnen:

De drie hoofdconcepten

Michael Fullan (De Schoolleider, Strategieën die het verschil maken, derde druk 2018) gaat uit van 3 strategieën om te groeien naar Toekomstbewust Schoolleider. OMJS heeft deze strategieën omarmd als de 3 hoofdconcepten van de opleiding.

1. De schoolleider als veranderdeskundige
2. De schoolleider als lerende leider
3. De schoolleider als systeemspeler

Binnen deze hoofdconcepten gaan we een aantal vakinhouden en vaardigheden met elkaar verkennen en verdiepen. Om ze vervolgens toepasbaar te maken voor jouw praktijksituatie. De vakinhoudelijke modulen zijn gekoppeld aan de vijf inhoudelijke schoolleiderspraktijken zoals deze in december 2020 door het schoolleidersregister opnieuw vastgesteld zijn.

Achter de successtrategie de schoolleider als veranderdeskundige huizen de beroepspraktijken ‘visiegericht werken’ en ‘ontwikkelen van de organisatie’.

Achter de successtrategie de schoolleider als lerende leider huizen de beroepspraktijken ‘ontwikkelen van mensen’ en ‘leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs’.

Achter de successtrategie de schoolleider als systeemspeler huist de beroepspraktijk ‘investeren in goede relaties met de omgeving’.

Ondertussen lopen door de hele opleiding heen twee ontwikkelingslijnen:
- Persoonlijk Leiderschap, dit is de zesde beroepspraktijk (SRPO, 2020)
- Praktijk Onderzoek

De inhouden van de vakinhoudelijke modules, de twee ontwikkelingslijnen, de aangeboden workshops rondom vaardigheden en de gemaakte vertaalslagen in de praktijk, worden via reflectie en (peer)feedback verwerkt tot een voor de deelnemer betekenisvol geheel in een portfolio. Het praktijkonderzoek en het persoonlijk leiderschap wordt ermee verdiept. Daar eindigt het deel van onze gezamenlijke leerreis, namelijk met het afstuderen. Een moment waarop jij als deelnemer laat zien hoe jij je bekwaamd hebt in de beroepspraktijken (SRPO, 2020) van een vakbekwaam schoolleider.

Natuurlijk weten we dat leren en ontwikkelen allang voor deze opleiding begonnen is en wensen we al onze deelnemers toe dat het na deze opleiding ook nooit op zal houden. Als schoolleider ben je een leider van het leren en daarom zelf ook een lerende leider.

Met je diploma vakbekwaam op zak na een opleiding bij OMJS kun jij met recht zeggen dat je een toekomstbewust schoolleider bent!  

Woordje van de docent: “We wensen jullie ontzettend veel leerplezier toe, maar ook evenveel ongemakkelijke momenten, want daar vindt het echte leren plaats! Het 'even niet weten' dat mag er zijn! We duiken met elkaar dit leerproces in, om er samen nog steviger uit te komen. Laten we die verantwoordelijkheid met en voor elkaar nemen. En laten we onderweg niet vergeten ook te genieten van alle bijzondere dingen die we samen mee mogen maken!”

De opleiding beslaat 20 dagen, bestaande uit:
 • 11 opleidingsdagen
 • 5 extra ‘onderwijs’ lesdagen
 • Vierdaagse studiereis naar Wales

Blok 1: Veranderdeskundige
 • Visiegericht werken: Veranderkunst
 • Visiegericht werken: Richting geven
 • Ontwikkelen van de organisatie: Onderwijs (anders) inrichten
 • Ontwikkelen van de organisatie: Een lerende organisatie inrichten
Start van het praktijkonderzoek en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
Vaardigheidslessen zoals Agile werken met scrum en curriculum ontwerpen 

Blok 2: Lerend Leider
 • Leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs: Onderwijskwaliteit en kwaliteitscultuur
 • Leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs: Ondernemerschap en bedrijfsvoering
 • Ontwikkelen van mensen: Gespreid Leiderschap en benutten van diversiteit
 • Ontwikkelen van mensen: Leren op de werkplek
Vervolg van praktijkonderzoek en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
Vaardigheidslessen zoals Leren visiteren, Tijd en Geld, Besluitvorming

Blok 3: Systeemspeler
 • Investeren in goede relaties met de omgeving: Stakeholders, Schoolomgeving en recente (maatschappelijke) ontwikkelingen.
 • Investeren in goede relaties met de omgeving: Internationale studiereis Wales
Afronden van praktijkonderzoek en het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
Vaardigheidslessen die communicatie aspecten betreffen zoals, onderhandelen en motiverende gespreksvoering

De opleiding kent naast de lesdagen en zelfstudie uren ook een sociale structuur, dat wil zeggen dat er tussen de lesdagen door in leerteams samen gestudeerd wordt. Je houdt voortgangsgesprekken met je docent en je ontvangt onderzoeksbegeleiding bij je praktijkonderzoek.

Vakbekwaam sluit af met presentaties van de slotopbrengsten in zowel de eigen organisatie als op de opleiding. Het praktijkonderzoek wordt door een tweede onafhankelijke beoordelaar beoordeeld. 

De zij-instroomgroep verzameld tevens referenties bij de afronding zodat inzichtelijk gemaakt kan worden dat de status ‘van buiten’ niet meer van toepassing is. Met het diploma vakbekwaam kan de schoolleider zich registreren bij het schoolleidersregister als RDO (Register Directeur Onderwijs).
Er kan deelgenomen worden aan de opleiding zijinstroom als:
 1. Er in de loopbaan ruime ervaring met leiding gegeven is opgedaan en de deelnemer een afgeronde HBO of WO opleiding heeft. 
 2. Als uit de Talenten Analyse (TMA) een meer dan 50% match is op het OMJS profiel van toekomstbewuste schoolleider.
 3. De deelnemer beschikt over een (leer)werkplek in het onderwijs waar je de functie van schoolleider kunt oefenen. Indien dit niet het geval is, dienen we eventueel samen naar een geschikte leerwerkplek op zoek te gaan.

Data & aanmelden

start 01-10-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inclusief

Afbeelding van De verbindende schoolleider
De verbindende schoolleider
Afbeelding van Leiding geven aan mezelf
Leiding geven aan mezelf
Verzorgde studiereis Wales
Afbeelding van De schoolleider
De schoolleider