Opleiding Specialist Jonge Kind

opleiding

Terug naar
overzicht

Het onderwijs aan kleuters vraagt om een specifieke manier van ‘lesgeven’ aangezien je te maken hebt met ontwikkelingslijnen en (nog) geen leerlijnen. Onderwijs bieden aan een kleuter is daardoor echt een vak apart. Deze opleiding biedt jou de kennis over de specifieke ontwikkeling van de kleuter, laat je ervaren hoe je dat vertaalt naar aanbod en levert de tools om samen met collega’s tot kleuterbeleid te komen.

Data & aanmelden

start 11-11-2024
OMJS, Helmond
start 05-02-2025
NDC Den Hommel, Utrecht
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

Onze visie op het jonge kind
De kleuter is in essentie de benaming voor een ontwikkelingsfase. In ons onderwijssysteem is deze fase gekoppeld aan twee leerjaren: groep 1 en 2. Het onderwijs aan deze doelgroep vraagt om een andere manier van ‘lesgeven’, aangezien je te maken hebt met ontwikkelingslijnen en (nog) niet met leerlijnen. Onderwijs bieden aan een kleuter is daardoor echt een vak apart. Leraren in de kleutergroepen dienen te beschikken over een scala aan didactische en pedagogische kennis en vaardigheden om de kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Daarnaast vraagt onderwijs geven aan jonge kinderen goede observatie- en differentiatievaardigheden en daarmee samenhangend ook organisatievaardigheden. Jonge kinderen leren op een integrale en spelende manier; dat wil zeggen dat het hele kind zich steeds ontwikkelt. De sociaal-emotionele, cognitieve en motorische ontwikkeling hangen sterk met elkaar samen.

Dit bieden wij

 • Docent die met twee voeten in de praktijk staan.
 • Directe vertaling naar eigen (team)processen en schoolbeleid.
 • Veel ruimte voor uitwisseling middels activerende werkvormen.
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS om nieuwe inzichten met andere studenten delen en enkele uitgaven die je niet mag missen als leraar.

€ 2.450,- exclusief studiemateriaal/literatuur.

Deze opleiding kun je niet vergoeden met de Lerarenbeurs. Lees enkele tips om studiekosten slim te bekostigen.
Deze opleiding is erkend door CPION als registeropleiding SPEN (Stichting Permanente Educatie Nederland).

Wij zijn trots op de erkenning door CPION: álle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen zijn gecertificeerd en erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). CPION is een onafhankelijke organisatie die o.a. post-initiële opleidingen toetst, certificeert en registreert. Dat betekent dat alle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen positief getoetst zijn en voldoen aan de eisen van permanente kwaliteitsbewaking en actualiteit.
 • Onderwijsprofessionals die weten dat het onderwijs aan kleuters specifieke competenties van een leraar vraagt.
 • Onderwijsprofessionals die zich (weer) willen verdiepen in het specifieke karakter van het onderwijs aan jonge kinderen (kleuters).
 • Onderwijsprofessionals die werk willen maken van een goede basis in de onderbouw en samen met collega’s de kwaliteit van het (kleuter)onderwijs weer op de kaart willen zetten.
 • Onderwijsprofessionals die zich willen ontwikkelen tot een Specialist Jonge Kind binnen hun organisatie.
 • Je kunt als Specialist jonge kind vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind, een beargumenteerd onderwijsaanbod realiseren.
 • Je kunt cyclisch en planmatig werken met collega’s (beredeneerd aanbod) en daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Jonge Kind.
 • Je kent de ontwikkelingslijnen van het jonge kind en weet hoe je de ontwikkelingsgebieden kunt observeren, begeleiden en peilen en hoe je deze kunt registreren in het leerlingvolgsysteem van je school.
 • Je kunt vanuit theorie en achtergronden een rijke leeromgeving inrichten (passend bij de visie), die wordt ondersteund door goed klassenmanagement (structuur en routines).
 • Je kunt (in overleg met de directie) beleid ontwikkelen en collega’s ondersteunen en begeleiden bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind op je eigen school.

Tijdens de opleiding verzorgen diverse gastdocenten bijeenkomsten. Zij delen vanuit hun eigen expertise kennis en praktijkervaringen. Een van de gastdocenten is Janneke de Wolf, zij richt zich op kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

Annet Jongen en Lucille Keursten zijn de docent(en) van de opleiding tot Specialist Jonge Kind.

De opleiding bestaat uit drie modulen, verdeeld over twaalf dagdelen.  


MODULE 1 

Dag 1  

 1. Opzet van de opleiding – inhoud – houding – verhouding  
 2. Specifieke competenties en vaardigheden van een Specialist jonge kind (beroepsstandaard)  
 3. Onderwijsconcepten en het jonge kind – visie jonge kind
 4. Het jonge kind belicht: kenmerken en ontwikkelingspsychologie  


Dag 2  

 1. Opbrengstgericht werken met jonge kinderen (cyclus OGW)  
 2. Groepsoverzichten, jaarplanning & methode  
 3. Thema(groeps)plannen  
 4. Ontwikkelingslijnen – leerplankader SLO  
 5. Visiespel


Dag 3  

 1. De ontwikkeling van het brein  
 2. Rijping en ontwikkeling
 3. Belang van herhaling  
 4. Spelen en bewegen
 5. Rijke leeromgeving


MODULE 2 

Dag 4  

 1. Spelend leren – spelontwikkeling  
 2. Het onderscheid tussen vrij spel, geleid en begeleid spel  
 3. Drie basishoeken: huishoek, bouwhoek, zand-watertafel  
 4. Checklist leeromgeving  


Dag 5

 1. Rekendomeinen" getalbegrip - meten - meetkunde
 2. Niveaus van leren
 3. Werken met rekenroutines
 4. Rekenen met prentenboeken


Dag 6 

 1. Taaldomein: mondelinge taalvaardigheid  
 2. Woordenschat  
 3. Werken met taalroutines  
 4. Gesprekken met kleuters (spreken en luisteren) 
 5. Zwakke woordleerders / NT2


Dag 7

 1. Taaldomein: ontluikende en beginnende geletterdheid
 2. Begrijpend luisteren - interactief voorlezen
 3. Speel-leermateriaal: ontwikkelingsmaterialen
 4. Taxonomie van Bloom - taal & denken


Dag 8

 1. Kijken naar ontwikkeling - observeren/registreren
 2. Inzetten van peilingsspelletjes
 3. Ontwikkeling van het jonge kind volgen (hoe, wat, waar, wanneer)
 4. Ontwikkeling stimuleren (inzetten van de leeromgeving)
 5. Intervisie


Dag 9

 1. Sociaal-emotionele ontwikkeling  
 2. Basiskenmerken   
 3. Executieve functies  
 4. Taken en rollen specialist jonge kind


Dag 10  

 1. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 
 2. Verrijken met ontwikkelingsmaterialen  
 3. Verrijken van taal, met taal   


MODULE 3 

Dag 11  

 1. Visie jonge kind en schoolontwikkeling in beeld gebracht.
 2. Mijn verhaal in 10 minuten
 3. Presentatie van de visie in het leerteam
 4. Peerfeedback op de opdracht opbrengstgericht werken. 


Dag 12  

 1. Persoonlijke opdracht op basis van specifieke competenties en vaardigheden van een Specialist Jonge Kind.
 2. Mijn ontwikkeling in 10 minuten met peerfeedback 
 3. Diploma-uitreiking
 • "Ik hoor geluiden dat er veel items zijn die voorheen op de oude opleiding (KLOS) aan bod kwamen. Aangezien ik PABO-er ben is het juist datgene wat ik miste."
 • "De opleiding sluit heel goed aan. Je krijgt een stevige basis om als kleuterleerkracht voor de groep te staan. Alle gebieden worden besproken en met concrete voorbeelden toegelicht. Ook kun je er direct in je praktijk mee aan de slag."
 • "De opleiding past en sluit 100% aan op de voorinformatie en mijn verwachtingen en zelfs meer dan dat; heel veel inspiratie, nieuwe inzichten, informatie en echt volledig op de kleutergroep gericht; erg fijn. De nodige theorie maar vooral ook heel veel praktijk."
 • "Ja, ik vind het heel goed om opnieuw kennis te maken met het hedendaagse kleuteronderwijs. Een aanrader voor eenieder die begint te werken met kleuters, of weer wil gaan werken met kleuters."
 • In bezit van een relevant hbo-diploma met een onderwijsbevoegdheid po of vo (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan).
 • Een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren.

Data & aanmelden

start 11-11-2024
OMJS, Helmond
start 05-02-2025
NDC Den Hommel, Utrecht
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inclusief

Afbeelding van De Kleutervriendelijke School
De Kleutervriendelijke School