Opleiding Intern begeleider als kwaliteitscoördinator

opleiding

Terug naar
overzicht

De post-hbo-opleiding Intern begeleider is volledig afgestemd op de nieuwe beroepsstandaard ‘De intern begeleider als kwaliteitscoördinator’ (LBBO). De inhoud en opzet van deze opleiding biedt een bredere kijk op de rol en focus van de intern begeleider in de lerende school. Vanuit visie op leren en organiseren van onderwijs bekijken we welke invloed deze ontwikkelingen hebben op de kwaliteit en aansturing binnen de school.

Data & aanmelden

start 03-10-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

Onze visie op de rol van de intern begeleider
Deze opleiding is voor alle toekomstige of startende intern begeleiders. Er gaan steeds meer teamleden, vanuit hun expertises, leiding nemen in jullie school. Hoe regisseer jij, samen met hen, jullie schoolleider èn jullie (brede) netwerk, onderwijskwaliteit voor uiteindelijk iedere leerling? Iedere (toekomstige) intern begeleider dient zich competenties eigen te maken om organisatieveranderingen en -ontwikkelingen vanuit de nieuwste inzichten met betrekking tot ondersteuning en passend onderwijs samen met de schoolleider vorm te geven.

Dit bieden wij:
 • Een nieuwe brede kijk op de rol van intern begeleider.
 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.
 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team)processen en het schoolbeleid.
 • Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je organisatie en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS en enkele uitgaven die je niet mag missen als intern begeleider.

€ 5.900,- exclusief studiemateriaal/literatuur.

Facturering
50% van het totaalbedrag wordt aan het begin van het eerste studiejaar gefactureerd. Het resterende bedrag wordt aan het begin van het tweede studiejaar gefactureerd.

Deze opleiding kun je niet vergoeden met de Lerarenbeurs. Lees enkele tips om studiekosten slim te bekostigen.

Deze opleiding is CPION gecertificeerd.

Wij zijn trots op de erkenning door CPION: álle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen zijn gecertificeerd en erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). CPION is een onafhankelijke organisatie die o.a. post-initiële opleidingen toetst, certificeert en registreert. Dat betekent dat alle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen positief getoetst zijn en voldoen aan de eisen van permanente kwaliteitsbewaking en actualiteit.
 • Onderwijsprofessionals die nóg beter willen worden in het vakmanschap van een intern begeleider.
 • Onderwijsprofessionals die het verschil willen maken als het gaat om de kwaliteit van onderwijs.
 • Onderwijsprofessionals die de rol van intern begeleider breder zien: niet enkel verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van ondersteuning aan leerlingen, maar ook medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en onderwijskundige ontwikkelingen.
 • Onderwijsprofessionals die een belangrijke bijdrage willen leveren aan het optimaal realiseren van ontwikkelkansen voor álle leerlingen.
 • Je hebt zicht op (nieuwe) taken, verantwoordelijkheden en kwaliteitszorg.
 • Je kunt de ondersteuningsstructuur binnen de school opzetten en coördineren.
 • Je kunt effectief leidinggeven aan de ondersteuning van leerlingen, zowel in processen met teamleden als in het ontwikkelen van beleid.
 • Je kunt jouw collega’s motiveren, coachen en aansturen.
 • Je kunt een bijdrage leveren aan het implementeren en borgen van ontwikkelingen op school.
 • Je bent in staat tot zelfreflectie op basis van externe feedback en zelfevaluatie-instrumenten en kun je hieruit consequenties trekken voor je persoonlijke ontwikkeling.
 • Je hebt handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je school en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!
Tijdens de opleiding verzorgen diverse gastdocenten bijeenkomsten. Zij delen vanuit hun eigen expertise kennis en praktijkervaringen.
De opleiding bestaat uit zeven modulen, verdeeld over 17 bijeenkomsten in twee jaar; 8 bijeenkomsten in het eerste opleidingsjaar en 9 bijeenkomsten in het tweede opleidingsjaar.

De modulen omvatten de volgende thema’s en inhouden.

Module 1 Attitude en beroepsbeeld
Module 1 is gericht op jezelf en jezelf in relatie tot het team. Er is aandacht voor communicatie met jezelf, jouw persoonlijke missie en visie, kwaliteiten en valkuilen en je positionering als intern begeleider. We hebben aandacht voor teamrollen en spreken over effectief leiderschap. 

Module 2 Passend onderwijs van morgen  
De tweede module gaat over de actuele ontwikkelingen rondom passend onderwijs en vooral op welke wijze jouw school en jouw team hieraan vormgeeft. Wat betekenen deze uitspraken voor de professionele ontwikkeling van jouw team en wat hebben de leerlingen in jouw school nodig? We verkennen daarnaast de bredere context van passend onderwijs buiten jouw school. We spreken over de diverse samenwerkingen die je zult tegenkomen en hoe je ze positief kunt beïnvloeden. 

Module 3 Leer- en gedragsproblemen  
Alle leerlingen van jouw school hebben recht op een passende aanpak gericht op het leren en hun onderwijsbehoeftes. Een belangrijke taak voor de intern begeleider is weggelegd in het genereren en gebruiken van actuele en betrouwbare kennis die helpt tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeftes van alle leerlingen. 

Module 4 Van data tot doelgericht handelen  
We duiken in de wereld van leerlingen volgen en vooral wat daarmee te doen in de eigen schoolorganisatie en in de professionalisering van het team. Het waarom van toetsen wordt belicht en je krijgt zicht op de (eigen) kwaliteit van toetsing in je school. Je krijgt tools om je gegevens op een gedegen manier te analyseren, en kijken daarbij welke informatie je kunt gebruiken om te sturen op je school of groep. Daarbij staat centraal: doen we de juiste dingen? Ten slotte maken we de verbinding tussen analyse en interventies en geven we je inzicht in en handvatten voor formatief handelen. 

Module 5 Begeleider óf coach  
We staan stil bij een belangrijke poot in het werk van de intern begeleider: het begeleiden of coachen van leraren. We vragen ons af wanneer je aan het begeleiden of coachen bent en hoe jouw rol als intern begeleider er dan uitziet. We maken kennis met en beleven verschillende begeleidings- en coachingsvormen en oefenen deze in de eigen praktijk. 

Module 6 Veranderen doe je samen  
Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je het team mee? Hoe bied je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder dat het proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer je duidelijke en gezamenlijke toekomstbeelden in veranderprocessen en hoe kom je vervolgens tot gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang en verbinding? We verbinden de geboden theorieën, modellen en strategieën aan je eigen praktijkcasus. 

Module 7 De IB’er als onderzoeker  
Je doet samen met een leraar of groep leraren onderzoek, waarbij een verandering in leraargedrag tot stand wordt gebracht, dat invloed heeft op de ontwikkeling en/of het leren van de leerlingen. We zien onderzoek als een geïntegreerde activiteit: tijdens de uitvoering van je praktijkonderzoek ontwikkel je ook andere competenties in je rol van (toekomstig) intern begeleider. 
 • "Leuke, afwisselende opdrachten. Niks blokken maar veel lezen en doen: precies waar ik van hou. Ik heb er veel van geleerd en verheug me op het tweede jaar."
 • "Rustige, kritische, eerlijke, positieve, kundige docenten."
 • "Goede inhoud, prettige sfeer, praktisch vormgegeven, leuke opdrachten, die makkelijk toe te passen zijn in de praktijk en fijne afwisseling in werkvormen."
 • "Je wordt gezien en gehoord. Inhoud voldoet aan de eisen van de hedendaagse praktijk. De lessen zijn inspirerend en motiverend."
 • In bezit van een relevant hbo-diploma met een onderwijsbevoegdheid po of vo (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan).
 • Een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren.

Data & aanmelden

start 03-10-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inclusief

Afbeelding van Leiding geven aan mezelf
Leiding geven aan mezelf