Leidinggeven aan de onderbouw

studiedag

Terug naar
overzicht

Deze studiedag richt zich op leidinggevenden die meer willen weten over het specifieke karakter van het kleuteronderwijs, zodat zij in staat zijn om de kwaliteit van de onderbouw beter te kunnen waarderen en gesprekken te voeren over wat er speelt in de praktijk. Het levert kennis, inzichten en tools op waarmee je samen met de professionals in de onderbouw tot visie en ontwikkeling kunt komen. 

Data & aanmelden

start 16-04-2025
NDC Den Hommel, Utrecht
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

Het is belangrijk dat de schoolleiding op hoofdlijnen kennis heeft van de werkwijze van groep 1 en 2 en het specifieke karakter van de kleuterdidactiek. Zo kan de leidinggevende de ontwikkelingen en de doorgaande lijn volgen en de professionaliteit van de leraren van groep 1 en 2 beoordelen. Onderwijs Maak Je Samen biedt een studiedag ‘Leidinggeven aan de onderbouw’ aan die aansluit bij deze onderwerpen. 


De studiedag richt zich op leidinggevenden in de onderbouw die zich willen verrijken met kennis over de specifieke didactiek voor het jonge kind en die inzicht willen krijgen in hun leidinggevende rol. Daarnaast ontvangen de deelnemers tools om samen met de professionals in de onderbouw tot visie en ontwikkeling te komen. 


In de opbouw van deze studiedag besteden we naast inhoud over het onderwijs aan het jong kind, ook specifiek aandacht aan de houding die dit vraagt van de leidinggevende. Lukt het mij om de verbinding met de onderbouw te maken? Ben ik in staat om de juiste vragen te stellen? Kan ik de ontwikkelingen in de onderbouw volgen en desgewenst (aan)sturen?  


Tenslotte gaan we in op de verhoudingen binnen de onderbouw. Wordt er vanuit een gezamenlijk gedragen visie gewerkt? Hoe verhoudt de onderbouw zich tot de doorgaande lijn naar groep 3 t/m 8? Is er voldoende verbinding tussen de coördinator, IB’er en schoolleider? 

 • Leidinggevenden die de kwaliteit van de onderbouw beter in kaart willen brengen.
 • Leidinggevenden die de juiste vragen willen leren stellen aan de leraren die werkzaam zijn in de onderbouw.
 • Leidinggevenden die meer inzicht willen krijgen in het specifieke karakter van het kleuteronderwijs.
 • Leidinggevenden die willen weten hoe ze professionals in de onderbouw kunnen begeleiden in het vertalen van hun visie naar de praktijk.
 • Je kunt een inschatting maken van de kwaliteit van het onderwijs in de groepen 1 en 2.
 • Tijdens (functionerings/beoordelings)gesprekken en klasobservaties kun je met leraren van groep 1 en 2 de juiste vragen stellen over het leren, ontwikkelen en planmatig handelen.
 • Je kunt visie en beleid ontwikkelen, met behoud van het specifieke karakter van het jonge kind.
 • "De achtergronden van leiding geven aan de onderbouw in een notendop in al zijn facetten en inspiratie om door te geven."
 • "Bewustwording van het belang van spelend leren en het proces van visieontwikkeling."
 • "Zeer verhelderend. Enthousiast geworden om morgen meteen met kleine dingen aan de slag te gaan."
 • "Lekker praktisch en afwisselend programma. De dag vloog voorbij mede door het enthousiasme van de trainer!"
 • "Complimenten voor de bijeenkomst; deze verliep vlot, veel interessante info en expertise!"
 • "Een fijne, leerzame dag met veel kennis waarin iedereen van begin tot eind betrokken was."

Data & aanmelden

start 16-04-2025
NDC Den Hommel, Utrecht
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inclusief

Afbeelding van De Kleutervriendelijke School
De Kleutervriendelijke School