Leergang Leidinggeven in en aan IKC-ontwikkeling

leergang

Terug naar
overzicht

Tijdens dit jaartraject ga je – onder begeleiding – op een heel afwisselende manier aan de slag met jouw leervragen over leidinggeven in en aan een IKC. Hoe kan samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs leiden tot meer? En hoe kan dit in jouw praktijk vorm krijgen? Je bouwt aan expertise en aan een netwerk. Je groeit in leiderschap en leert samen leren en samenwerken tussen organisaties mede vorm te geven.

Data & aanmelden

start 11-02-2025
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

Het leertraject bestaat uit een startbijeenkomst, leerteambijeenkomsten, expertmeetings, zelfstudie, IKC-bezoeken en een afsluitende bijeenkomst. Je vindt ze in de schets hieronder. Daar zie je ook welke momenten je als formeel leren kunt zien en welke als informeel leren. Tijdens het hele traject houd je een logboek bij.

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO met een herregistratie waarde van 100 punten gekoppeld aan de thema's: Onderwijsinrichting en schoolorganisatie, Persoonlijk Leiderschap, Leerbehoeften van individuele leerlingen, Samenwerken met de regio, Samenwerken met bestuur, Educatief partnerschap en wildcard. (SBU 164).

 • Leidinggevenden in het onderwijs en (cluster)managers uit de kinderopvang die weten dat leidinggeven in en aan een IKC aanvullende inzichten, competenties en kwaliteiten vraagt.
 • Je kunt de opgedane ervaringen, inzichten en kennis vertalen naar je eigen praktijk.
 • Je persoonlijke leiderschapskwaliteiten zijn gegroeid en je hebt een waardevol netwerk aangelegd.
 • Je weet welke vervolgstappen je kunt zetten in je eigen proces van IKC-ontwikkeling.
 • Na afronding kun je je laten herregistreren bij het schoolleidersregister (SRPO) en krijg je voor deze activiteit 100 punten toegekend.
Startbijeenkomst
De startbijeenkomst is een 0-meting, een foto van de huidige situatie. Je maakt, conform een aangereikte set opties, een foto van je huidige situatie op het IKC in relatie tot je ontwikkeling als leider. Deze foto vormt het startpunt van het leertraject en je vult deze aan met inhoudelijke leervragen en een leervraag op het gebied van persoonlijk leiderschap. In de afsluitende bijeenkomst maak je een nieuwe foto (visual), op grond van je beantwoorde leervragen. 

Logboek
In het logboek verzamel je inzichten, ervaringen en voorbeelden die je helpen bij het beantwoorden van jouw leervragen of die van andere deelnemers.

Expertmeetings
De drie expertmeetings hebben ieder hun eigen niveau: micro, macro en meso. We maken hiervoor gebruik van een aantal experts uit ons netwerk. Deze expertmeetings vinden plaats op het kantoor van OMJS in Helmond en worden ook bijgewoond door enkele deelnemers van de opleiding tot vakbekwaam schoolleider. De thema’s van deze expertmeetings zijn: 
 • werken in een IKC: een profiel en tools waarmee je over grenzen heen kunt werken (micro);
 • je organisatie(s) inrichten op samenwerken en samen leren (macro);
 • regels en ruimte (meso).

Schoolbezoeken 
Tussen de drie expertmeetings organiseren de deelnemers zelf een tweetal bezoeken aan een IKC. Vóór dit bezoek stellen zij – onder begeleiding – een kijkwijzer op die kan helpen bij het vastleggen van inzichten en vraagstukken. 

Leerteambijeenkomsten 
Bij de start, tussen de schoolbezoeken en expertmeetings in en bij de afsluiting verzorgt de vaste begeleider de vier leerteambijeenkomsten. Deze zullen online plaatsvinden. 

Afsluitende bijeenkomst
In het hele traject werken we toe naar een finale: een deel-bijeenkomst waarin alle deelnemers, mede op basis van hun 0-meting, hun leerrendement als leider van een kindcentrum inzichtelijk maken. Je brengt je leeruitkomsten in beeld in een visual, onder begeleiding van een trainer.

Planning
 • Startbijeenkomst
 • 1e Leerbijeenkomst
 • 1e Expertmeeting
 • 1e IKC bezoek
 • 2e Leerbijeenkomst
 • 2e Expertmeeting
 • 2e IKC bezoek
 • 3e Expertmeeting
 • 3e Leerbijeenkomst
 • Afsluiting: Delen van leeruitkomsten
 • Certificering vanuit Schoolleidersregister PO

De leergang bestaat uit 11 bijeenkomsten, als deelnemer van deze leergang plan je zelf de IKC bezoeken in.
Voor het ontvangen van het certificaat voor de herregistratie dient voldaan te zijn aan de aanwezigheidsverplichting (80%).

Mocht je wegens omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om binnen de gestelde periode aan deze norm te voldoen, dan kun je je aanmelden voor een nieuwe groep binnen deze leergang. Hiervoor geldt dan wederom een aanwezigheidsverplichting van 80%.

Data & aanmelden

start 11-02-2025
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inclusief

Afbeelding van Netwerksamenwerking IKC in een notendop
Netwerksamenwerking IKC in een notendop