Leergang Leidinggeven aan Onderwijs Anders Organiseren

leergang

Terug naar
overzicht

Ben je klaar om het leerstofjaarklassensysteem (deels) los te laten? Hebben jullie de wens om het onderwijs anders te ontwerpen en in te richten, zodat jullie meer vorm kunnen geven aan een leerlingvisie op onderwijs? In deze leergang ontdek en ontmoet je als schoolleider eigentijdse manieren van inrichten en neem je tools, een netwerk en inspiratie mee om daar direct mee aan de slag te gaan in de eigen praktijk.

Data & aanmelden

start 18-11-2024
NDC Den Hommel, Utrecht
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

Je begint aan deze leergang met een eigen leervraag rond onderwijs anders inrichten. Deze leervraag is gebaseerd op je eigen visie op onderwijs anders organiseren en verken je met een docent in een digitaal intakegesprek. De leergang stelt je in staat deze leervraag aan te scherpen en te beantwoorden door in drie fasen te werken.

Deze leergang wordt naast Hans ook door Mark ter Horst georganiseerd. Wie is Mark?
Mark houdt ervan om nieuwe perspectieven te bieden, vanuit een nieuwsgierige, positieve en waarderende houding. Het helpen van mensen om de volgende stap te zetten in hun ontwikkeling, dat is waar Mark enthousiast van wordt. 

Mark heeft 20 jaar gewerkt op basisschool De Diamant te Apeldoorn. Daar heeft hij vanuit verschillende rollen als leerkracht, conceptontwikkelaar en meerschools directeur een belangrijke bijdrage geleverd aan innovatief onderwijs op de drie Diamantscholen. Een scholengroep waar onder de paraplu van één pedagogische visie, vier onderwijsconcepten in drie schoolgebouwen vormgegeven zijn. In eigentijdse gebouwen met leerpleinen en stilteplekken.

Al vroeg ervaarde Mark als leerkracht dat het leerstofjaarklassensysteem niet voor alle kinderen aansloot bij de ontwikkelingsbehoeften. In 2007 heeft dat ertoe geleid dat de schoolorganisatie op z’n kop ging en ingericht werd door de talenten van teamleden te benutten ten behoeve van het kind. Als conceptleider van het ervaringsgerichte onderwijs leerde Mark op een nieuwe manier kijken naar kinderen, naar het onderwijssysteem en de plaats die het in de maatschappij innam. 

Als onderwijsadviseur begeleidt Mark organisaties in veranderprocessen door zich te richten op de persoonlijke ontwikkeling en de teamcultuur. Succesvol samenwerken begint met het leren kennen van jezelf en de ander en een duidelijke visie. Om zo het potentieel ten volle te benutten. 
In het onderwijs zijn de onderwijsprofessionals het belangrijkste kapitaal en de kinderen waarvoor we het doen!

Deze leergang is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO met een herregistratie waarde van 75 punten gekoppeld aan de thema's: Onderwijsinrichting en schoolorganisatie, Persoonlijk Leiderschap, Visie gestuurd Onderwijs, Verandermanagement en Leiding geven aan leren. (SBU 137).

 • Schoolleiders die het onderwijs anders in willen richten door het leerstofjaarklassensysteem (deels) los te laten en door eigentijdse oplossingen te zoeken om het onderwijs anders te organiseren.
 • Je sluit af met een goed onderbouwd (her)ontwerp om jouw school en jullie onderwijs anders te organiseren en om je team, ouders en de omgeving daarin mee te krijgen.
 • Je bent geïnspireerd en gevoed door scholen en schoolleiders die ervaring hebben met onderwijs anders.
 • Je leiderschap is versterkt, zodat jij ook aan de transitie vorm kunt gaan geven.
 • Je bouwt mee aan een mooi netwerk van collega-schoolleiders, die net als jij met dit thema bezig zijn.
 • Na afronding kun je je laten herregistreren bij het schoolleidersregister (SRPO) en krijg je voor deze activiteit 75 punten toegekend.
De fasen die we doorlopen:

Fase 1: oriëntatie
In de eerste fase oriënteer je je op onderwijs anders organiseren. De why achter het anders organiseren is voor jou duidelijk, maar wat ervaren de teamleden en de omgeving van de why? Hoe kun je als schoolleider urgentie creëren en als hitteschild fungeren? In deze fase ben je bezig met het (opstellen en) aanscherpen van je eigen leervraag. Je bepaalt dus zelf de leeruitkomsten van deze leergang.

Fase 2: hoofdthema's
Op het programma staan vier hoofdthema’s. Door met je eigen leervraag in je achterhoofd deel te nemen aan deze vier thema’s, kies je wat jij meeneemt om jouw leervraag te gaan beantwoorden. Tevens vinden in deze fase twee schoolbezoeken plaats. Een daarvan is een bezoek aan een anders georganiseerde school. De andere school die je gaat bezoeken, kies je zelf op basis van een kijkvraag en een op te stellen kijkwijzer. Ook kun je met een groep met gelijke vragen een school kiezen en bezoeken. 

De hoofdthema’s zijn: onderwijs anders ontwerpen, onderwijs anders inrichten, persoonlijk leiderschap en veranderkunde (hoe neem je iedereen mee: ouders, team en omgeving). Bij elk hoofdthema krijg je een mix van instrumenten, inzichten en inspiratie aangeboden. Daarnaast krijg je begeleiding om dit alles te vertalen naar je eigen praktijk.

Fase 3: herontwerp voor de eigen schoolorganisatie
In deze fase vertaal je je inzichten in een (her)ontwerp voor je eigen schoolorganisatie. Het resultaat presenteer je in een bijeenkomst met het leerteam en een externe beoordelaar vanuit de VTG. Het leerteam geeft feedback, de externe beoordelaar geeft feed forward voor je eigen schoolpraktijk.

Deze leergang bestaat uit 4 inspiratiedagen en 2 werk/leerbezoeken aan een Verenigde Tom Groep school die onderwijs anders organiseert. De opbouw is als volgt:
 • Lesdag 1
 • Locatiebezoek 1
 • Lesdag 2
 • Locatiebezoek 2
 • Lesdag 3
 • Lesdag 4

Voor het ontvangen van het certificaat voor de herregistratie dient voldaan te zijn aan de aanwezigheidsverplichting (80%).

Mocht je wegens omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om binnen de gestelde periode aan deze norm te voldoen, dan kun je je aanmelden voor een nieuwe groep binnen deze leergang. Hiervoor geldt dan wederom een aanwezigheidsverplichting van 80%.

Data & aanmelden

start 18-11-2024
NDC Den Hommel, Utrecht
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Adviseur(s)

Inclusief

Afbeelding van Deep Learning in de praktijk
Deep Learning in de praktijk