Jonge kindspecialisatie voor de onderwijsassistent

training

Terug naar
overzicht

Het onderwijs aan kleuters vraagt om een specifieke manier van lesgeven en ondersteunen omdat je te maken hebt met ontwikkelingslijnen in plaats van leerlijnen. Deze training biedt jou de kennis over de specifieke ontwikkeling van de kleuter en wat er nodig is in de omgeving en in jouw handelen om deze ontwikkeling te stimuleren. Je krijgt tips en tools die je in kunt zetten in de dagelijkse praktijk als onderwijsassistent in de onderbouw.

Data & aanmelden

start 07-11-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 4 uur. 

Dag 1
 • Opzet van de training
 • Hoe leren jonge kinderen?
 • Breinontwikkeling jonge kind
 • Opbrengstgericht werken met jonge kinderen: een goede themavoorbereiding

Dag 2
 • Rijke leeromgeving
 • Spelend leren – spelontwikkeling 
 • Het onderscheid tussen vrij spel, geleid en begeleid spel 
 • Drie basishoeken: huishoek, bouwhoek, zand-watertafel 
 • Checklist leeromgeving 

Dag 3
 • Rekendomeinen: getalbegrip – meten – meetkunde 
 • Niveaus van leren 
 • Werken met rekenroutines 
 • Peilen van de rekenontwikkeling: inzet van peilingsspellen
 • Rekenen met prentenboeken

Dag 4
 • Taaldomein: mondelinge taalvaardigheid 
 • Woordenschat 
 • Werken met taalroutines 
 • Gesprekken met kleuters (spreken en luisteren) 
 • Meertaligheid

Dag 5
 • Taaldomein: ontluikende en beginnende geletterdheid 
 • Begrijpend luisteren: voorlezen, interactief voorlezen en modelen 
 • Speel-leermateriaal: ontwikkelingsmaterialen 
 • Taxonomie van Bloom – taal & denken 

 • Professionals met een ondersteunende rol binnen het primair onderwijs die zich willen verdiepen in het werken met het jonge kind, specifiek in de ontwikkelingsfase van de kleuter.  
 • Professionals met een ondersteunende rol binnen het primair onderwijs die de begeleiding van een goede basis in de onderbouw willen optimaliseren.
 • Zowel starters als professionals met ervaring in de onderbouw die hun kennis over het onderwijs aan jonge kinderen willen ophalen en verdiepen.
 • Je kunt vanuit een themaplanning (beredeneerd aanbod) een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het jonge kind.
 • Je kunt vanuit theorie en achtergronden een rijke leeromgeving inrichten (passend bij de visie van de school).
 • Je kunt in de leeromgeving leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling.
 • Je kunt binnen het klassenmanagement structuur en routines inbouwen.

Data & aanmelden

start 07-11-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inclusief

Afbeelding van Mijn notitieboek
Mijn notitieboek