Leergang Heel Holland Leert

leergang

Terug naar
overzicht

Laat je samen met je MT-leden inspireren en equiperen om jullie school anders te organiseren. Het programma vertrekt vanuit de specifieke leervragen van elke school. In twee fasen wordt stapsgewijs toegewerkt naar een haalbaar plan van aanpak dat past bij de context van jullie school. Neem afstand van je school voor inspiratie tijdens de driedaagse en bewerkstellig daarna de gewenste verandering, gebruikmakend van de talenten van de professionals in je school.

Data & aanmelden

start 01-10-2024
Locatie volgt nog, Nog niet bekend
start 19-11-2024
OMJS, Helmond
start 25-03-2025
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

Steeds meer scholen zien de noodzaak om de onderwijsorganisatie eens kritisch onder de loep te nemen. De urgentie van het anders organiseren neemt enorm toe door de druk van het lerarentekort. De ernst van de problematiek is niet overal even sterk, maar volgens vele ramingen gaan de tekorten verder oplopen en zal straks geen enkele schoolorganisatie gespaard worden.

Op tal van manieren zoeken scholen, besturen en andere betrokken organisaties naar oplossingen om meer personeel aan te trekken, onbenut potentieel te zoeken en manieren om het onderwijs zo te organiseren dat de continuïteit en kwaliteit niet onder druk komt te staan. Er bestaat geen ‘one size fits all’-oplossing maar we kunnen veel met en van elkaar leren!

Dit programma biedt deelnemende scholen een unieke kans om, specifiek vanuit de eigen schoolsituatie, een plan van aanpak te ontwikkelen om in meer of mindere mate anders te gaan organiseren. Het programma start, na een nulmeting van de eigen school, met een driedaagse, gevolgd door twee losse dagen over een looptijd van ongeveer vier maanden. Tijdens de driedaagse verblijf je twee nachten in een hotel. Uiteraard zijn ontbijt, lunch en diner inbegrepen.

Gastdocenten:
 • Jan Heijmans: de rol van de school in de wijk.
 • Marjolein Ploegman: rekenen met tijd in plaats van met geld.
 • Martin de Wolf: de duurzaamheid van je plan van aanpak.
 • Hans van leeuwen: dynamisch organiseren vanuit talentgericht leiderschap.
 • Annet Jongen/KLIJFlab: inzichten in leren en organiseren vanuit kennis over ons brein.
 • Annemarie Mars: werken naar verbinding tijdens de verandering.

Inclusief:
Per persoon:
 • Leidinggeven aan jezelf 

Per school: 
 • Wat echt telt 
 • Hoe krijg je ze mee? 
 • VisieKit 
 • Katalysator voor verandering 
 • Dynamisch organiseren 

Het MT van de school, bestaande uit drie tot vijf personen (directeur, intern begeleider, coördinatoren, specialisten in de school). 
 • Je kunt het onderwijs en de organisatie van jullie school analyseren vanuit verschillende perspectieven.
 • Je hebt een krachtig en haalbaar plan van aanpak richting anders organiseren, passend bij jullie context.
Het programma is gericht op het inspireren en equiperen van schoolteams en is opgebouwd uit twee fasen. Het programma vertrekt vanuit de specifieke leervragen van elke school. In de twee fasen wordt in stappen toegewerkt naar een eigen contextspecifieke aanpak, waarmee na het doorlopen van het programma direct gestart kan worden op de eigen school. Verschillende praktijkvoorbeelden, masters en ervaringen zullen de revue passeren, onder leiding van twee kundige procesbegeleiders.


Van inspiratie naar plan van aanpak

In de eerste fase verblijf je drie dagen in de inspirerende omgeving van het KLIJFlab. Even weg uit de alledaagse omgeving om visiegericht te zoeken naar oplossingen voor jullie problemen rond het lerarentekort. En om ideeën te delen met collega’s uit andere regio’s. Met teams van verschillende scholen verdiep je je in het gedachtegoed van meerdere sprekers en voorbeelden, om de betekenis ervan te duiden naar je eigen context. Dit betekent dat jullie met je MT na iedere spreker of inspiratiesessie analyseren welke inhouden voor jullie van waarde zijn en passen binnen de visie van jullie school. In de driedaagse analyseer je ook de schoolvisie zelf: beschrijft deze visie werkelijk de richting van jullie onderwijs en jullie organisatie? Daarnaast kijk je ook naar de dynamiek in je eigen team. Welke krachten zijn er in de school aanwezig om het onderwijs anders te organiseren? Vanuit inzichten binnen en buiten het onderwijs bouw je met elkaar stapsgewijs aan een plan van aanpak.

Het veranderproces

In de tweede fase staat het veranderproces centraal. In twee afzonderlijke studiedagen in je eigen regio reflecteer je met elkaar op jullie handelen in de school en scherp je het plan van aanpak aan, zodat het zo concreet en haalbaar mogelijk wordt. Dit gebeurt onder de kundige leiding van Annemarie Mars en Martin de Wolf. Annemarie Mars helpt je in het omgaan met weerstand en gedoe bij de verandering door je communicatie te spiegelen. Martin de Wolf neemt je mee in het systeem van en rond de school, waaronder ook stakeholders vallen. Wat is nodig om een duurzame verandering tot stand te brengen, rekening houdend met de krachten en belemmeringen van het systeem? In deze fase staat ook coaching door de procesbegeleiders centraal, zowel binnen als buiten de bijeenkomsten.
 • "Bedankt voor deze inspirerende drie dagen. Lekker met een vol hoofd het weekend in en even laten landen." 
 • "Bedankt voor de mooie driedaagse! Het was zeer prettig om met ons MT weg te zijn en in rust met elkaar in gesprek te kunnen." 
 • "Annemarie confronteert je liefdevol met je valkuilen in het veranderproces; we hebben echt nog wat anders te doen."
Ja

Data & aanmelden

start 01-10-2024
Locatie volgt nog, Nog niet bekend
start 19-11-2024
OMJS, Helmond
start 25-03-2025
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inclusief

Afbeelding van Leiding geven aan mezelf
Leiding geven aan mezelf
Afbeelding van Wat echt telt
Wat echt telt
Afbeelding van VisieKit
VisieKit
Afbeelding van Katalysator voor verandering
Katalysator voor verandering