Coöperatief vergaderen

studiedag

Terug naar
overzicht

Ben jij bouwcoördinator, unitleider of schoolleider en streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen? Dan is een oriëntatie op coöperatief vergaderen aan te bevelen.

Tijdens deze studiedag leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, tot meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke uitwisseling, meningsvorming en besluitvorming komt. Voor een optimaal effect (maar niet noodzakelijk) is het aan te raden deze studiedag met twee (of meer) collega's van je school te volgen. Zo kan coöperatief vergaderen een breed gedragen plek in de organisatie krijgen.

Data & aanmelden

start 10-09-2024
OMJS, Helmond
start 20-01-2025
Via jouw computer, Online
start 12-05-2025
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

In een professionele leergemeenschap hebben vergaderingen helaas nog niet altijd een gewenste opbrengst. Is iedereen actief en betrokken bij de vergaderingen? Heb je het idee dat deze vergaderingen efficiënter kunnen en ben je op zoek naar praktische handvatten om ze anders in te richten?

Bij coöperatief vergaderen maak je effectief gebruik van de kostbare vergadertijd: iedereen heeft een gelijke inbreng en je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Deelnemers en voorzitters voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een productief verloop van de vergadering. Dat leidt tot betere besluitvorming en een grotere betrokkenheid. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen ertoe!

Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen? Dan is een oriëntatie op coöperatief vergaderen aan te bevelen. 
"Ik ga mijn agenda helemaal anders opstellen, ik zie allerlei kansen."

In de studiedag Coöperatief vergaderen leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, tot meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke besluitvorming komt. We bespreken eerst de uitgangspunten van coöperatief vergaderen. Daarna ervaar je zelf wat het betekent om volgens de coöperatieve werkvormen te werken en hoe je de werkvormen doelgericht inzet. We wisselen ervaringen uit en maken de vertaalslag naar de voorbereiding van je eigen vergadering.

 • Onderwijsprofessionals die vergaderingen en studiedagen op school effectiever willen maken.
 • Onderwijsprofessionals die meer besluitvorming en grotere betrokkenheid voor ogen hebben.
 • Onderwijsprofessionals die kritisch willen kijken naar en te denken in mogelijkheden qua tijd, agenda-inhoud, werkvormen, voorbereiding en de eigen voorzittersrol.
 • Je kent diverse werkvormen die je kunt gebruiken om actieve deelname tijdens vergaderingen te stimuleren.
 • Je weet hoe je betrokkenheid binnen een vergadering kunt genereren.
 • Je weet hoe je een efficiënte agenda samen kunt stellen voor een vergadering.
 • Je weet hoe je van een vergadering meer een gezamenlijk gedragen (werk)vergadering kunt maken.
 • Je weet welke aspecten van timemanagement jij kunt inzetten om nog effectiever te vergaderen.
 • Je hebt gereflecteerd op de veranderende rol van de voorzitter bij coöperatief vergaderen.
 • Je hebt actiepunten geformuleerd om te komen tot nieuw vergaderbeleid.
 • "Het was zeer inspirerend, met concrete tips en ideeën die meteen toepasbaar zijn in de praktijk."
 • "Ik ga mijn agenda helemaal anders opstellen, ik zie allerlei kansen."
 • "Mijn vergadering voor volgende week is meteen al voorbereid; ik ben nu al enthousiast door alle mogelijkheden die ik zie om veel meer met elkaar in verbinding te zijn tijdens de vergaderingen. Ik ben benieuwd en heb er zin in!"

Data & aanmelden

start 10-09-2024
OMJS, Helmond
start 20-01-2025
Via jouw computer, Online
start 12-05-2025
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Adviseur(s)

Inclusief

Afbeelding van Coöperatief vergaderen (Bazalt)
Coöperatief vergaderen (Bazalt)