Specialist Technisch lezen en leesmotivatie

training

Terug naar
overzicht

In deze training leer je wat werkt voor goed technisch leesonderwijs. We bespreken doorgaande leerlijnen en vertalen deze naar ik-doelen voor leerlingen en bewezen effectieve leesaanpakken. Je oefent met het maken van een goede kwalitatieve leesanalyse, waarna je de onderwijsbehoeften van leerlingen nog specifieker in beeld brengt. Zo worden de leerlingen eigenaar van hun eigen leesproces. Na deze training krijgen boekpromotie en leesmotivatie meer prioriteit in jouw groep of school!

Data & aanmelden

start 12-09-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

Weet je wat werkt bij een goede technisch-leesles? Kun jij een goede leesanalyse maken? En weet je dan voor elk kind een passend ik-doel te formuleren, met een passende leesaanpak? Stimuleer je leesmotivatie voldoende? Ondersteun je dyslectische leerlingen goed? Kun je een goede leesanalyse maken? Zo ja, dan hoef je deze training zeker niet te volgen. Anders … schrijf je in!

Wanneer leerlingen medeverantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen leerproces, wanneer ze grip krijgen op hun eigen leesdoel, werken leraar en leerling samen aan een beter leesresultaat.

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • kennis van de doorgaande leerlijn
 • ik-doelen gebruiken
 • een kwalitatieve leesanalyse maken
 • een diagnostisch gesprek voeren
 • een goede leesinstructie en leesles geven
 • differentiatie vormgeven/dyslectische leerlingen ondersteunen
 • leesmotivatie/leesbevordering vormgeven
 • een leesbeleid opzetten

Je leert wat werkt voor goed technisch-leesonderwijs. We bespreken doorgaande leerlijnen en vertalen ze naar ik-doelen voor leerlingen en bewezen effectieve leesaanpakken. Je oefent met het maken van een goede kwalitatieve leesanalyse, waarna je de onderwijsbehoeften van leerlingen nog specifieker in beeld brengt. Je verkent welke handvatten als uitgangspunt kunnen dienen voor een (diagnostisch) gesprek met je leerlingen en je leert hoe je als leerkracht een positieve invloed kunt hebben op een effectieve leesinstructie. Je krijgt voorbeelden van effectieve instructie en procesgerichte feedback: wat zeg je, wat doe je?

Ook wisselen we succeservaringen uit de onderwijspraktijk uit. Verder bekijken we hoe je een methode voor technisch lezen zo functioneel mogelijk kunt inzetten, wisselen we ideeën uit over het maken van leeskilometers en bespreken we de opzet van een leesbeleidsplan. Als specialist op het gebied van technisch lezen en leesmotivatie kun je voor jouw school een aanzet maken tot een leesverbeterplan.

De focus tijdens de training ligt op het bevorderen en in stand houden van leesplezier bij leerlingen. Vanuit een theoretisch kader krijg je vooral praktische tips en adviezen om leesbevordering voor jouw school (weer) op de kaart te zetten.
Nu heb ik handvatten om via een leesanalyse écht passende doelen voor leerlingen te bepalen. – Oud-deelnemer Specialist Technisch lezen en leesmotivatie

Is extra ondersteuning in jouw specifieke schoolsituatie gewenst? Dat kan, bekijk dan snel het blok: Extra mogelijkheden.

Is extra ondersteuning in jouw specifieke schoolsituatie gewenst? Dat kan! De trainer staat tot je beschikking: 

 • Meedenken in een stuurgroep-/ MToverleg? 
 • Een feedbackgesprek n.a.v. een opgenomen les? 
 • Meedenken over het delen van alle opgedane kennis met je team? 
 • Meedenken over plan van aanpak qua invoeringen/verbeterplan? 
 • ..... 

Noteer dan in het opmerkingenveld dat je gebruik wilt maken van het ‘extra spreekuur’. 

Hiervoor wordt dan na de scholingsdata een apart online moment met je gepland door de trainer (max 1 ½ uur). De extra factuur (315 euro) zal pas daarna apart in rekening worden gebracht. 
 • Onderwijsprofessionalis die een goede leesanalyse willen leren maken.
 • Onderwijsprofessionals die leerlingen mede-eigenaar willen maken van hun leerproces door te werken met ik-doelen.
 • Onderwijsprofessionals die leerlingen met passende leesaanpakken willen laten oefenen.
 • Onderwijsprofessionals die verantwoord willen schrappen in hun leesmethode.
 • Onderwijsprofessionals die de leesmotivatie van leerlingen willen vergroten.
 • Onderwijsprofessionals die een leesverbeterplan willen voor hun school
 • Je kent de uitgangspunten voor effectief technisch leesonderwijs en kun je ze analyseren voor je eigen situatie/ school.
 • Je kunt het specifieke leesdoel van een leerling in beeld brengen door middel van een gerichte leesanalyse.
 • Je kunt een gericht leergesprek voeren met een leerling.
 • Je kent de ontwikkellijnen en je kunt leesdoelen formuleren.
 • Je kent de specifieke leesaanpakken en je weet wanneer je welke aanpak het beste kunt inzetten.
 • Je weet hoe je de leesinstructie en feedback doelgericht en procesgericht kunt geven.
 • Je kunt beredeneerd schrappen in je leesmethode.
 • Je hebt een eerste opzet gemaakt voor een leesverbeterplan voor je school.
 • "Ik kan hier morgen in de klas meteen mee aan de slag."
 • "Hoe fijn om de tijd te hebben om met collega-leerkrachten ervaringen uit te wisselen!"
 • "Nu heb ik handvatten om via een leesanalyse écht passende doelen voor leerlingen te bepalen."
 • "Leesmotivatie, ik ben weer eens op het belang gewezen en ga er meteen werk van maken."
 • "Wow, met Boekie de boekenverslinder gingen de kinderen meteen enthousiast aan de slag!"

Data & aanmelden

start 12-09-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inclusief

Afbeelding van Boekie de boekenverslinder
Boekie de boekenverslinder