Praktijkspecialist Gedrag

training

Terug naar
overzicht

Gedrag is er altijd en overal … maar hoe groot is je invloed op gedrag als professional? 
Als een leerling ongewenst gedrag laat zien, is dit vaak een signaal van iets anders. Om erachter te komen wat dat is, is het essentieel om te analyseren wat voor gedrag je ziet en welk doel het dient. In de bijeenkomsten train je jezelf om af te gaan op wat je ziet en niet op wat je voelt.

Data & aanmelden

start 07-11-2024
OMJS, Helmond
start 25-03-2025
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

Gedrag is er altijd en overal ... maar hoe groot is je invloed op gedrag als professional?  

Als een leerling ongewenst gedrag laat zien, is dit vaak een signaal van iets anders. Om erachter te komen wat dat is, is het essentieel om te analyseren wat voor gedrag je ziet en welk doel het dient. Heeft het met aandacht te maken of is het gedrag een signaal van iets anders. Is het grenstoetsend gedrag, grensoverschrijdend gedrag of is de leerling gewoon “stout”. 

Als professional moeten we onszelf trainen om af te gaan op dat wat we zien en niet dat wat we voelen. Observeren, niet te snel interpreteren. 

Wanneer lastige situaties zich voordoen kun je je als leraar behoorlijk handelingsverlegen voelen. Dit geldt niet alleen bij leerlingen maar ook in je contact met ouders of wanneer er een negatieve groepsdynamiek in een klas is ontstaan. 

Deze training laat je zien welke onbewuste patronen die jij als leraar of jullie als organisatie hebben ontwikkeld. We steken in op de invloed die we hebben op het gedrag van leerlingen. Je leert hoe je zelf invloed kunt uitoefenen en hoe je zelf een deel bent van de oplossing! 

Naast een verdieping in de theoretische kennis maken we vooral de koppeling naar de praktijk. Wat is er nodig om efficiënt te sturen op gedrag in je school? Hoe organiseer je dit? Door middel van opdrachten tussen de bijeenkomsten door, ga je het geleerde meteen leren toepassen in de praktijk. 

Bijeenkomst 1: Kijken naar en begrijpen van gedrag in je groep 
 • theoretisch kader van gedragsbeïnvloeding;
 • een diepere kijk op schoolgedrag;
 • wat werkt bij het sturen van gedrag ( o.a. goede feedback geven);
 • cirkel van invloed ( ouderbetrokkenheid!?) 

Bijeenkomst 2: handelen op groepsniveau 
 • Terugblik op de praktijkopdracht naar aanleiding van de eerste bijeenkomst;
 • Concreet sturen, negeren, gepast begrenzen en consequenties bepalen en duidelijk maken; 
 • De leraar als spiegel van het kind (of andersom?);
 • Executieve functies en leergedrag. 

Bijeenkomst 3: Klijflab 
 • Zelf ervaren 

Bijeenkomst 4: kijk, begrijp en handel op specifiek gedrag 
 • Terugblik op de praktijkopdracht naar aanleiding van de tweede bijeenkomst; 
 • Je invloed op de dynamiek in een groep; 
 • Ontwikkelingsstoornissen;
 • Brainstorm over een eerste plan van aanpak voor de implementatie van een kwaliteitskader gedrag met doorlopende aanpak in jouw school.

Bijeenkomst 5: van begrijpen naar handelen 
 • uitdenken van een plan van aanpak in de eigen praktijk;
 • intervisie;  
 • je hebt duidelijk in beeld wat er nog nodig is op je school en wat hierin jouw rol kan zijn.
 • Leraren, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals die regelmatig handelingsverlegenheid ervaren als het gaat om gedrag.
 • Leraren, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals die na willen denken over wat er in hun school nodig is om effectief te sturen op gedrag van leerlingen.
 • Je bent bekend met diverse theorieën rondom gedrag en groepsdynamiek.
 • Je weet wat werkt bij gedragsbeïnvloeding.
 • Je kunt de theorie direct koppelen aan situaties in de praktijk.
 • Je kunt gedrag analyseren en deze analyse omzetten naar interventies.
 • Je weet wat in je school nodig is om een eenduidige aanpak op gedrag te realiseren.

Data & aanmelden

start 07-11-2024
OMJS, Helmond
start 25-03-2025
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inclusief

Afbeelding van Mijn notitieboek
Mijn notitieboek
Afbeelding van RET kwartet
RET kwartet