Activerende didactiek: zet de leerling (weer) ‘aan’!

training

Terug naar
overzicht

Wil jij met jouw groep graag nieuwe mogelijkheden ontdekken om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten tijdens jouw instructieles? Zoek jij naar manieren en werkvormen om het kritisch denken en de actieve houding van leerlingen te vergroten? En wil je meer balans aanbrengen in leraar en leerling aan het woord?

Tijdens deze training ontdek je via diverse werkvormen en aanscherpingen in je eigen didactisch handelen en hoe je leerlingen uit jouw groep in een actieve leerstand krijgt.

Data & aanmelden

start 28-08-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inhoud

Deze praktijkgerichte training focust zich met name op het inrichten van een effectieve instructie en afwisselende en activerende werkvormen en werkwijzen die de betrokkenheid en actieve leerhouding van leerlingen vergroten. De instructie en werkvormen leiden tot een betere leeromgeving, meer interactie, verbetering in didactische grondhouding bij de leraar en een grotere actieve houding en betrokkenheid van leerlingen tijdens de les.

Tijdens de drie bijeenkomsten zal het kader en de wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten van het Directe Instructie Model als uitgangspunt dienen. Samen ervaren en ontdekken we welke activerende didactiek gekoppeld kan worden aan de fasen van het instructiemodel. Je wordt als deelnemer tijdens de bijeenkomsten zelf ook geactiveerd, zodat jij ervaart wat de effecten zijn van de tools en inzichten die je aangereikt krijgt. 

Tijdens deze training zoeken we naar antwoorden op de volgende vragen: 
 • Hoe kun je op een interactieve manier de voorkennis van leerlingen activeren? 
 • Hoe zorg je ervoor dat de lesdoelen meer betekenis krijgen voor de leerling? 
 • Welk leraargedrag en welke werkvormen leiden tot een interactieve instructie? 
 • Hoe controleer je begrip bij leerlingen en richt je een passende differentiatie en verlengde instructie effectief en doelgericht in? 
 • Hoe zorg je voor een goede balans en afwisseling tussen leraar en leerlingen aan het woord? 
 • Hoe creëer je een betekenisvolle afronding van de les? Hoe blik je terug op de doelen?  

Naast de (coöperatieve) werkvormen verkennen we ook andere strategieën en aanpakken die leiden tot een actieve houding bij kinderen (o.a. goed bordgebruik en aantekeningen maken, Denkbeelden/grafische modellen, digitale tools, reflectiewijzen, zichtbaar maken van het leren). Je krijgt veel voorbeelden en materialen aangereikt, waarmee je direct de vertaalslag kunt maken naar de voorbereiding van lessen/activiteiten in jouw eigen groep.

Is extra ondersteuning in jouw specifieke schoolsituatie gewenst? Dat kan, bekijk dan snel het blok: Extra mogelijkheden.

Is extra ondersteuning in jouw specifieke schoolsituatie gewenst? Dat kan! De trainer staat tot je beschikking: 

 • Meedenken in een stuurgroep-/ MToverleg? 
 • Een feedbackgesprek n.a.v. een opgenomen les? 
 • Meedenken over het delen van alle opgedane kennis met je team? 
 • Meedenken over plan van aanpak qua invoeringen/verbeterplan? 
 • ..... 

Noteer dan in het opmerkingenveld dat je gebruik wilt maken van het ‘extra spreekuur’. 

Hiervoor wordt dan na de scholingsdata een apart online moment met je gepland door de trainer (max 1 ½ uur). De extra factuur (315 euro) zal pas daarna apart in rekening worden gebracht. 
 • Onderwijsprofessionals die leerlingen in een actieve leerstand willen zetten. 
 • Onderwijsprofessionals die op zoek zijn naar afwisseling en variatie in leraargestuurde en leerlinggestuurde momenten tijdens een instructieles. 
 • Onderwijsprofessionals die actieve werkvormen willen inzetten tijdens hun les. 
 • Onderwijsprofessionals die op zoek zijn naar een passende wijze van differentiëren in de lessen. 
 • Je krijgt inzicht in de verdieping en vertaalslag van het DI-model naar een activerende didactiek en een passende didactische grondhouding in jouw dagelijkse lessen. 
 • Je verkent de begrippen betrokkenheid en activerende didactiek en je hebt voor jezelf scherp wat hierin successen en aandachtspunten zijn. 
 • Je kent een variatie aan werkvormen, hulpmiddelen en werkwijzen die toegepast kunnen worden bij verschillende vakinhouden van groep 1 t/m 8. 
 • Je merkt, door het toepassen van het geleerde tijdens deze training, direct verschil in betrokkenheid en actieve deelname van leerlingen in jouw eigen groep. 
 • Je leert van en met elkaar; krijgt gelegenheid om lesideeën met andere uit te wisselen en elkaar te bevragen. n en met elkaar; krijgt gelegenheid om lesideeën met andere deelnemers uit te wisselen en elkaar te bevragen.
 • "Veel praktische voorbeelden en concreet materiaal. Meteen toepasbaar in de praktijk."
 • "Laat je kritisch kijken naar je eigen lessen. Goede opbouw van de training."

Data & aanmelden

start 28-08-2024
OMJS, Helmond
Maatwerk?
Inschrijving geopend
Laatste plekken
Vol

Inclusief

Afbeelding van 5 minuten coöperatief
5 minuten coöperatief